„A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają …”
Mikołaj Rej

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Święto to ma na celu podkreślenie różnorodności językowej świata oraz zwrócenie uwagi na fakt, że chroniąc język ojczysty – dbamy o tożsamość kulturową. Ustanowione przez UNESCO w 1999 r. święto języka ojczystego podkreśla jego wartość dla rozwoju dziedzictwa kulturowego ludzkości.
Z tej okazji w naszym Ośrodku zorganizowaliśmy Tydzień Języka Ojczystego.
Liczna grupa młodzieży stanęła w szranki corocznej edycji Konkursu Ortograficznego o tytuł „Mistrza Ortografii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Prof. Zofii Sękowskiej”. O ten zaszczytny tytuł rywalizowali uczniowie liceum ogólnokształcącego, technikum, szkoły branżowej i szkoły przysposabiającej następujących klas: 2 it, 2 kt, 2 itp, 2 ktp, 3 kt, 4 it, 1 mpt, 1 alp, 1 blp, 2 al, 3 al, 1 azp, 1tzp, 2 tz, 2oz, 3 iz, 2 ppa, 2 ppb.

Jury konkursowe pod przewodnictwem pani wicedyrektor Beaty Pałki oraz w składzie pani Barbara Białkowska i pani Monika Drozd ustaliło następujące wyniki:

Poziom klas maturalnych:

  1. miejsce i zaszczytny tytuł Mistrza Ortografii zdobyła Magdalena Dudziak 2itp, która uzyskała 100 punktów na 100 możliwych; tytuł Wicemistrza Ortografii zdobyli: Katarzyna Bogudał i Piotr Szczepaniak z 2 al, uzyskując po 99 punktów.
  2. miejsce: Jan Kamiński 3kt, Kacper Lewkowicz 2 itp,
  3. miejsce: Zofia Suska 1blp, Kajetan Rachwał 1 alp, Szymon Lisek 1alp,
    Wyróżnienie: Jakub Sise 3 kt, Ernest Szymczyk 2 ktp.

Poziom klas szkoły branżowej:

  1. miejsce: Klara Siuciak i Weronika Jankowska 1 tzp, Patryk Paczkowski i Mateusz Wójcik 3iz,
  2. miejsce: Przemysław Sokołowski 2tz, Urszula Bogdanowicz 2oz,
  3. miejsce: Magdalena Kanczugowska 1 tzp,
    Wyróżnienie: Ernest Wilk 2 tz.

Wśród uczniów szkoły przysposabiającej do pracy najlepszą znajomością pisowni polskiej wykazał się Bartłomiej Witkowski 2ppb.

W konkursie uczestniczyło łącznie 66 uczniów Ośrodka.
Z powodu panującej pandemii wirusa Covid-19 zrezygnowano z oficjalnego uroczystego wręczania pamiątkowych dyplomów. Wyniki konkursu zostały uczniom omówione na lekcjach języka polskiego i wiedzy o kulturze. Laureaci jako nagrody otrzymali oceny bardzo dobre i dobre.

Gratulujemy zwycięzcom!!!!

Kolejne działanie to Test sprawności językowej. Uczniowie mogli ocenić swoje umiejętności z zakresu poprawności językowej, frazeologii, składni, wersyfikacji, środków poetyckiego obrazowania. Nową formą obchodów Tygodnia Języka Ojczystego było wykorzystanie z portalu Genially prezentacji multimedialnej pt. „Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego” (autor Dorota Serafin), przedstawiającej m.in. zagadnienie archaizmów w języku polskim, neologizmów tworzonych przez młodzież, zagadki literackie oraz tendencje współczesnej polszczyzny.

Koordynatorem działań Tygodnia Języka Ojczystego była p. Barbara Białkowska, teksty dyktand ułożyły panie Monika Drozd i Magdalena Majdańska, test sprawności językowej przygotowała p. Ewa Kożuszek.

Dziękujemy wychowawcom i nauczycielom za współpracę.

Autor tekstu: Barbara Białkowska