Miło nam poinformować, że pomimo wprowadzenia nauczania zdalnego „Konkurs na Najładniejszy Stroik Wielkanocny” cieszył się dużym zainteresowaniem wśród Uczniów SOSW im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, ul. Wyścigowa 31.

Przedmiotem Konkursu było wykonanie Stroika Wielkanocnego w domu i przesłanie zdjęć dokumentujących sporządzenie pracy. Dopuszczalna była pomoc Rodziców/Opiekunów.

Jury otrzymało 15 zdjęć z wykonanymi pracami. 

Poniżej przedstawiamy wyniki Konkursu:

I miejsce: Klara Siuciak  – klasa 1tzp,
II miejsce: Daria Wolińska – klasa 2 kz,
III miejsce: Michał Smoleń – klasa 1azp.

Jury konkursowe przyznało również po 2 wyróżnienia 1 i 2 stopnia:

Wyróżnienie 1 stopnia – Kamila Węgrzyn – klasa 3kz i Łukasz Poznański – klasa 2kzp,
Wyróżnienie 2 stopnia – Artur Malec – klasa 2 kz
i praca zbiorowa: Rafał Szeląg, Rafał Dymara, Urszula Bogdanowicz – klasa 2oz.

Dla zwycięzców konkursu przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Sponsorów.  COLIAN Sp. z o.o. zapewniła najwyższej jakości słodycze. Prezes Fundacji VCC Pan Radosław Panas osobiście przekazał nagrody rzeczowe i słodkie upominki oraz doposażył szkołę w podręczniki dla zawodu Florysta oraz mikroskop. Miło nam poinformować, że przewidziana jest również dalsza współpraca między SOSW a Fundacją.
Laureatom Konkursu i Uczniom wyróżnionym składamy gratulacje, wszystkim zaangażowanym Uczniom serdecznie dziękujemy.  Szczególne podziękowania kierujemy do Sponsorów, którzy pomogli w realizacji tego zadania.
Pani Vice – Dyrektor Beacie Pałce dziękujemy za poświęcony czas i wsparcie w organizacji Konkursu. Podziękowania kierujemy również do Pani Haliny Górniak za wykonanie kartek świątecznych z życzeniami dla Sponsorów.

Podsumowując informujemy, że uroczyste rozdanie nagród, dyplomów i upominków dla uczniów, którzy wzięli udział w Konkursie nastąpi po zakończeniu nauczania zdalnego.

Życzymy Uczniom, Rodzicom, Sponsorom oraz Wszystkim Pracownikom szkoły Radosnych Świąt Wielkanocnych

Organizatorzy Konkursu:
Agnieszka Dziedzic
Ilona Kwietniewska

Autor tekstu: Agnieszka Dziedzic