Informujemy, że w najbliższym tygodniu tj. od 7. kwietnia (środa), lekcje zdalne w czasie rzeczywistym będą prowadzone przy użyciu Microsoft Teams podczas lekcji parzystych według obowiązującego planu lekcji (2, 4, 6, 8, 10).