Tegoroczna, już VIII edycja szkolnego konkursu TECHNIKA I BEZPIECZEŃSTWO W ZAWODZIE, została przeprowadzona 30 kwietnia 2021 r.

W konkursie uczestniczyło 23 uczniów Branżowej Szkoły Usługowej I stopnia nr 2 kształcących się w zawodach: introligator, kucharz, ogrodnik.
Celem konkursu było prezentowanie przez uczniów wiadomości i umiejętności nabytych podczas zajęć edukacyjnych oraz rozwijanie zainteresowań zawodowych.
Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.
Uczestnicy zaprezentowali wysoki poziom wiadomości i umiejętności.

Komisja konkursowa ogłasza następujące wyniki:

I miejsce: Artur Malec z klasy 2kz
II miejsce: Marcin Fim z klasy 3 kz i Ernest Wilk klasy 2tz
III miejsce: Kamila Węgrzyn z klasy 3kz

Zwycięzcy Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy pamiątkowe dyplomy oraz ocenę z wybranego przedmiotu zawodowego.

Konkurs zorganizowali i nagrody ufundowali:

  • mgr inż. Michał Pawlak
  • mgr inż. Monika Wójcik
  • mgr Monika Grum
  • mgr inż. Halina Górniak

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i jej zastosowania oraz zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach zawodowych.

Autorzy tekstu: Michał Pawlak, Monika Wójcik

Komentarze są zamknięte