Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie z żalem zawiadamiają o śmierci Drogiej Koleżanki śp. Ewy Woźniak. Odeszła od nas wspaniała nauczycielka, doskonały pedagog i wychowawca młodzieży, życzliwa i pomocna Koleżanka. Człowiek prawy i wartościowy.

Msza Św. pogrzebowa odprawiona zostanie w sobotę 24 lipca 2021 r. o godz. 10.00 w kościele pw. Nawrócenia św. Pawła przy ul. Bernardyńskiej 5 w Lublinie, po której nastąpi odprowadzenie Drogiej Koleżanki na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu na Majdanku przy ul. Męczenników Majdanka w Lublinie.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci!