Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 73/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym „Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022” w 2021 roku, tak jak w ubiegłym, wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2021/2022 mogą być składane przez rodziców ucznia/pełnoletniego ucznia do dyrektora szkoły w terminie do dnia 4 września 2021r.

W załączeniu przekazujemy treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022 (Dz.U.2020. 1227), w którym szczegółowo określono kto i w jakiej wysokości może otrzymać pomoc w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020–2022”.

Załączniki: