Wszystkich miłośników przyrody zapraszamy do udziału w Szkolnym Fotograficznym Konkursie Ekologicznym „Piękno krajobrazu zaklęte w porach roku”

Konkurs ma na celu zaangażowanie uczniów naszej szkoły do podjęcia aktywności związanych z ochroną naturalnego środowiska. Ważne jest propagowanie wśród młodych mieszkańców właściwej postawy proekologicznej i ekologicznego stylu życia, wychodzącego naprzeciw problemom nękającym ludzkość oraz podjęcie długoterminowych działań ekologicznych, zarówno na polu edukacji, jak i kulturowym.

Każdy uczestnik chcący wziąć udział w konkursie wykonuje jedną pracę konkursową, na którą składają się 3 fotografie wybranego przez siebie krajobrazu. Fotografie powinny przedstawiać ten sam krajobraz w różnych porach roku. Zdjęcia można wykonywać do 10 maja 2022 roku.

Weź udział i wygraj nagrody!

Szczegóły znajdziecie w Regulaminie.

Organizatorzy konkursu: Urszula Rzekęć-Kołacz & Iwona Kraśnicka