Od kwietnia do maja 2022 roku uczniowie Technikum nr 2 w Lublinie brali udział  w IT Fitness Teście. Jest on największym i najbardziej kompleksowym testem kompetencji cyfrowych, który po raz pierwszy odbywa się jednocześnie na terenie czterech krajów: Czech, Polski, Słowacji i Węgier.

IT Fitness Test to sprawdzona metoda pomiaru alfabetyzmu cyfrowego. Jego wyniki obrazują poziom umiejętności uczestników w obszarze IT. Sprawdzian przeznaczony jest przede wszystkim dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych i pozwala ocenić ich gotowość do dalszej nauki, a także podjęcia zatrudnienia.

Szczegóły dotyczące testu dostępne są na stronie https://itfitness.eu/pl/

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Monika Borucka i Barbara Korzeniowska.