Cele konkursu:

 • Pielęgnowanie zwyczajów oraz tradycji Świąt Bożego Narodzenia.
 • Kultywowanie tradycji tworzenia stroików świątecznych.
 • Doskonalenie umiejętności twórczych.
 • Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej.
 • Wdrażanie do dbałości o estetykę pracy.
 • Kształtowanie uczciwego współzawodnictwa.

Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych uczniów SOSW przy ulicy Wyścigowej.

Prace zostaną ocenione poprzez komisję powołaną przez organizatora.

Ocenie podlegały będą następujące kryteria:

 1. Ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu.
 2. Dobór i wykorzystanie materiałów.
 3. Wkład pracy.
 4. Estetyka pracy.
 5. Walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki).

Warunki uczestnictwa:

Wykonany stroik/ozdobę należy dostarczyć w terminie 07.12.2022 – 16.12.2022do sali nr 12. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 20.12.2021r. (we wtorek). Każdy uczeń może dostarczyć jeden stroik.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Stroiki dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

Stroik należy wykonać w formie przestrzennej. Materiał, technologia i rozmiar stroika są dowolne.

Organizatorzy:

Grażyna Zgierska, Ilona Kwietniewska, Halina Górniak, Paulina Brodowska