W związku z realizacją zadania dotyczącego pomocy materialnej o charakterze socjalnym, przekazujemy informacje i uwagi dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla uczniów,Czytaj całość

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 73/7/2020 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym „Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników,Czytaj całość

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie z żalem zawiadamiają o śmierci Drogiej Koleżanki śp. Ewy Woźniak. Odeszła od nas wspaniała nauczycielka, doskonały pedagog i wychowawca młodzieży, życzliwa i pomocna Koleżanka. Człowiek prawy i wartościowy.Czytaj całość