Pedagog, psycholog, doradca zawodowy, biblioteka szkolna

Frączek Aneta – pedagog, wdż
Polonis – Traczyńska Daria – psycholog
Najda Agnieszka – doradca zawodowy
Sprawka-Sotirow Anna – nauczyciel bibliotekarz

Nauczyciele języka polskiego

Budek Marta – język polski, logopedia. Lider zespołu
Białkowska Barbara – język polski, wiedza o kulturze
Drozd Monika – język polski
Kościuk Monika – język polski
Kożuszek Ewa – język polski, wiedza o kulturze
Majdańska Magdalena – język polski, wdż
Paradowska-Hordejuk Beata – język polski, informatyka

Nauczyciele języków obcych

Bratkowska Agnieszka – język niemiecki. Lider zespołu
Adamiec Malwina – język angielski
Hawryluk Monika – język angielski
Tomasik Wanda – język angielski
Sprawka Aleksandra – język angielski
Fajgielska Małgorzata – język niemiecki
Kret Dorota – język rosyjski

Nauczyciele matematyki, fizyki i chemii

Wiechnik Edyta – matematyka. Lider zespołu
Radej Zofia – matematyka
Jakubiuk Dorota – matematyka
Wysocka Magdalena – matematyka

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych

Kraśnicka Iwona – geografia. Lider zespołu
Kurowska Renata – biologia
Pałka Beata – biologia

Nauczyciele wychowania fizycznego

Bień Bogusław – wychowanie fizyczne, Lider zespołu
Góźdź Andrzej – wychowanie fizyczne
Dubielis Anna – wychowanie fizyczne
Malinowski Radosław – wychowanie fizyczne

Nauczyciele historii i przedmiotów o społeczeństwie

Woźniak Ewa – historia, historia i społeczeństwo, edukacja dla bezpieczeństwa. Lider zespołu
Woźniak Roman – historia, wiedza o społeczeństwie, historia i społeczeństwo
Wawszczak Magdalena – historia, historia i społeczeństwo
Agata Filipek – zajęcia artystyczne
Fatyga Magdalena – podstawy przedsiębiorczości, prowadzenie działalności gospodarczej
Grum Monika – podstawy przedsiębiorczości

Nauczyciele przedmiotów zawodowych – branża informatyczna

Bielecki Dariusz – informatyka, przedmioty zawodowe. Lider zespołu
Borucka Monika – informatyka, przedmioty zawodowe
Głogowska Ilona – informatyka, przedmioty zawodowe
Korzeniowska Barbara – informatyka, matematyka, przedmioty zawodowe
Potręć Sebastian – informatyka, przedmioty zawodowe
Piotrowska Ewa – informatyka, przedmioty zawodowe
Radkiewicz Marek – informatyka, przedmioty zawodowe

Nauczyciele przedmiotów zawodowych – branża archiwistyczna

Łukawska Małgorzata – przedmioty zawodowe. Lider zespołu
Kudelski Jacek – przedmioty zawodowe
Monika Fatyga – przedmioty zawodowe
Agnieszka Walczak – przedmioty zawodowe

Nauczyciele przedmiotów zawodowych – technik masażysta

Misiarz Agnieszka – przedmioty zawodowe. Lider zespołu
Kurowska Renata – przedmioty zawodowe
Misiarz Paweł – przedmioty zawodowe
Pałka Beata – przedmioty zawodowe
Polonis-Traczyńska Daria – podstawy psychologii i socjologii w ochronie zdrowia
Szuper Wojciech – przedmioty zawodowe

Nauczyciele przedmiotów zawodowych – branża gastronomiczna, introligatorska i ogrodnicza

Michał Pawlak – Lider zespołu
Monika Wójcik – przedmioty zawodowe
Zając Barbara – przedmioty zawodowe
Grum Monika – przedmioty zawodowe
Szot Wiesław – przedmioty zawodowe
Górniak Halina – przedmioty zawodowe

Nauczyciele religii

Malinowski Radosław – religia, wychowanie fizyczne

Metryka
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska