Cyfrowobezpieczna Wyścigowa

„Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w szkołach jest wiedza i świadomość uczniów, ale także nauczycieli i rodziców na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.” (cyt. cyfrowobezpieczni.pl).

Technikum nr 2 zgłosiło chęć udziału i zostało zakwalifikowane do projektu „CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” finansowanego ze środków budżetu państwa otrzymanych od Ministra Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach „Bezpieczna+”.
„Projekt ten ma stanowić odpowiedź na problemy związane z coraz silniejszą obecnością technologii cyfrowych w życiu uczniów. Ze względu na bardzo dużą złożoność tego tematu, konieczne było zaplanowanie działań, które będą w systemowy sposób dotykały wszystkich aspektów zetknięcia się świata cyfrowego i polskiej szkoły.
Projekt Cyfrowobezpieczni.pl ma na celu zaproponować szkołom systemowe rozwiązania, które pozwolą lepiej wykorzystywać narzędzia cyfrowe dla wspierania rozwoju uczniów, przy jednoczesnym zapewnieniu dzieciom i młodzieży bezpieczeństwa i nauczeniu ich zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych.” (cyt. cyfrowobezpieczni.pl).

W ramach tego projektu w naszej szkole zostanie przeprowadzony Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego, na który składać się będą spotkania:

  • Edukatora z dyrektorem szkoły.
  • Edukatora z uczniami, uczennicami, nauczycielami i nauczycielkami Szkoły, w ramach tzw. „apelu”.
  • Edukatora z wytypowanymi klasami i przeprowadzenie w nich 3 warsztatów na temat cyberbezpieczeństwa.
  • Edukatora z dyrekcją Szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, w trakcie Rady Pedagogicznej lub innego podobnego wydarzenia, podczas którego Edukator przedstawi tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów i uczennic oraz sposoby ich zapobiegania.

Edukator zostanie wskazany przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”.
Dodatkowo w ramach tego projektu jeden z nauczycieli szkoły weźmie udział w dwudniowym szkoleniu, które umożliwi mu uzyskanie tytułu Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa.

Po przeprowadzonym Szkolnym Dniu Bezpieczeństwa Cyfrowego, zorganizowane zostanie spotkanie z rodzicami, które będzie miało na celu:

  • uświadomienie rodzicom, że szkoła bierze udział w projekcie „CYFROWOBEZPIECZNI.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa” oraz poinformowanie ich o przeprowadzonych lekcjach i innych działaniach szkoły, które zostały już zrealizowane lub są planowane,
  • uświadomienie rodzicom, jakie są najważniejsze wskazania dla bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych przez ich dzieci,
  • zbudowanie porozumienia z rodzicami i ustalenie planu działania, który pozwoli na wspólne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa cyfrowego ich dzieci.

Nasza szkoła zgłosiła również swój udział w konkursie „Jesteśmy cyfrowobezpieczni!”. Przed nami wiele ciekawych zadań do wykonania!