Author's posts

Informacje dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22 dla Szkoły Podstawowej odbędzie się dnia 1 września o godzinie 11.30 na boisku szkolnym.

Informacja

Szanowni Państwo! W związku z pełnieniem przez Prezydenta Miasta Lublin funkcji Gminnego Komisarza Spisowego i realizacją przez Gminę Lublin zadań zleconych z zakresu Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej: https://lublin.eu/lublin/spis-ludnosci-i-mieszkan-2021/

Wewnętrzne procedury obowiązujące w naszej placówce w czasie pandemii – aktualizacja 24.05.2021

Szanowni Państwo! Prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w czasie pandemii  obowiązującymi w naszej placówce, które zostały zaktualizowane 24.05.2021 oraz ich przestrzeganie.  Szczegółowe informacje znajdują się poniżej: Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 aktualizacja 24.05.2021

Wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych

MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych  

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć edukacyjnych

W dniach 25- 27 maja (wtorek, środa czwartek) odbywa się egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów Szkoły Podstawowej są to dni wolne od zajęć edukacyjnych , w szkole organizowane będą zajęcia opiekuńcze, działać będzie stołówka, dzieci korzystające z dowozu na terenie Lublina, dowożone będą busami bez zmian w ustalonych godzinach. Prosimy o złożenie  do   wychowawców klas oświadczeń, czy i w jakich godzinach dziecko będzie przebywało pod opieką Szkoły.

Stopniowy powrót do Szkoły

Od 17 do 29 maja uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej pracować będą w systemie hybrydowym. Zgodnie z ustaleniami, do nauki stacjonarnej, przestrzegając ściśle procedur bezpieczeństwa,  wracają klasy VA, VC, VII, VIII, ZE VIII A. Po 29 maja planowany jest powrót do nauki stacjonarnej wszystkich uczniów.

Oferta edukacyjna Ośrodka

 Oferta edukacyjna naszego Ośrodka została zamieszczona na stronie miasta  Lublin w różnych zakładkach:   https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/   https://lublin.eu/edu/projekt/aktualnosci/oferta-edukacyjna-w-zakresie-ksztalcenia-specjalnego,545,1082,1.html   https://lublin.eu/edu/projekt/   https://lublin.eu/edu/projekt/dokumenty-isp/   https://zawodowcy.lublin.eu/  

Platforma „Stawiamy na zawodowców”

Platforma „Stawiamy na zawodowców”, zawiera m.in. bliższe informacje o szkołach zawodowych i nauczanych w nich zawodach, uczniach, pracodawcach i Gminie Lublin. Link poniżej: https://zawodowcy.lublin.eu/

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022. Link poniżej: https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20212022,542,1082,1.html  

Accessibility