Rodzice

Rada Rodziców

Informacje na temat ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2021/2022 AVIVA Bezpieczeństwo dziecka to priorytet każdego rodzica! Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy ofertę Grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok 2021/2022 Ubezpieczenie ważne od 01-09-2021 do 31-08-2022 Ochrona dziecka gdziekolwiek będzie: w szkole, domu, podczas ferii, na zajęciach pozalekcyjnych, sportowych ( 24h/7). Odszkodowanie za uszczerbek określone jest jako procent sumy za trwały uszczerbek na zdrowiu. Pobyt w szpitalu już …

Regulamin Rady Rodziców

Ogłoszenia

Bardzo prosimy Rodziców o podjęcie decyzji o ubezpieczeniu swojego dziecka na rok szkolny 2020/2021 do poniedziałku 28.092020. Szczegóły ubezpieczenia poniżej:   Ubezpieczenie SOSW

Dokumenty rekrutacyjne

Accessibility