Powrót do Rodzice

Rada Rodziców

Informacje na temat ubezpieczenia dzieci w roku szkolnym 2021/2022

AVIVA

Bezpieczeństwo dziecka to priorytet każdego rodzica!

Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy ofertę Grupowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na rok 2021/2022

  • Ubezpieczenie ważne od 01-09-2021 do 31-08-2022
  • Ochrona dziecka gdziekolwiek będzie: w szkole, domu, podczas ferii, na zajęciach pozalekcyjnych, sportowych ( 24h/7).
  • Odszkodowanie za uszczerbek określone jest jako procent sumy za trwały uszczerbek na zdrowiu.
  • Pobyt w szpitalu już od 1 doby, płacimy za pobyt chorobowy i powypadkowy, także w przypadku zakażenia coronawirusem.            
  • Ubezpieczenie refunduje poniesione koszty leczenia powypadkowego, rehabilitacji, operacji plastycznych, odbudowy stomatologicznej wszystkich stałych      zębów, zakupu i naprawy przedmiotów ortopedycznych, środków         pomocniczych – muszą być przedstawione faktury, rachunki,      
  • Wysokie sumy świadczenia gdy śmierć dziecka/rodzica/opiekuna.
  • Pakiet pomocniczy dla ucznia m.in. gdy pobyt w szpitalu powypadkowy ( min. 3 dni) korepetycje do kwoty 800 zł.
  • Rodzic za jednym wejściem w link może wpisać maksymalnie 5 dzieci .
  • Możemy ubezpieczyć dzieci: żłobek, szkoła podstawowa, liceum, technikum, zawodowa, nie można zapisywać studentów

Link do ubezpieczenia dziecka:

https://twojedziecko.aviva.pl/start/?token=B40E6D317366C5D9E4B1FCC4A2247D790FD807AFC8828486B58B1A09C145B349

Pozwoli to na: wprowadzenie danych rodzica, ubezpieczanego dziecka, wybranie wariantu ochrony i opłacenia składki

Można również zapisać dziecko tradycyjnie. Należy pobrać Deklarację przystąpienia z  Sekretariatu wraz z wariantami i wzorem wpłaty.

Wypełnioną, podpisaną  Deklarację  wraz z dowodem wpłaty należy złożyć w Sekretariacie, wówczas dziecko będzie wprowadzone do systemu AVIVY i tym samym ubezpieczone!

Osoba obsługująca ubezpieczenie:
REGINA JĘDRAK
jedrak.regina@aviva.com.pl
tel. kom. : 692- 100 075

Proszę o kontakt gdy potrzebują Państwo pomocy, zawsze służę wsparciem.

 

Accessibility