Powrót do Nauczyciele

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ORGANIZACJI
ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

LP

WYDARZENIE

DATA

1

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

01.09.2021

2

ZEBRANIA Z RODZICAMI 
SZKOŁA PODSTAWOWA
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE


20.09.2021
24.09.2021

3

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, DZIEŃ PATRONA SZKOŁY, ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

14.10.2021

4

SZKOLENIOWE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

WEDŁUG TERMINARZA

5

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10.11.2021

6

WIECZÓR WIGILIJNY

GRUDZIEŃ 2021

8

FERIE ŚWIĄTECZNE

23.12.-31.12.2021

9

ZEBRANIE KLASOWYCH ZESPOŁOW NAUCZYCIELI

10-14.01.2022

10

OSTATECZNY TERMIN ZAWIADAMIANIA RODZICÓW
O ZAGROŻENIU OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC I-GO SEMESTRU

14.01.2022

11

KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

19.01.2022 H
20.01.2022 W

12

ZEBRANIA Z RODZICAMI

21.01.2022

13

PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

 

14

FERIE ZIMOWE

14.02-27.02.2022

15

SZKOLENIOWE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

MARZEC 2022

16

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

14-19.04.2022

17

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

24-26.05.2022

18

OSTATECZNY TERMIN ZAWIADAMIANIA RODZICÓW
O OCENACH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

DO 13.05.2022

19 

ZEBRANIA KZN. ZAPLANOWANIE ZAJĘĆ REWALIDACJI

06.-10.06.2022

20

WYSTAWIANIE OCEN ROCZNYCH

12.06.2022

21

KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

13.06.2022 H
14.06.2022 W

22

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

24.06.2022

23

PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

CZERWIEC 2022

24

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

01.09.2022

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych

Szkoła
podstawowa

Branżowa
Szkoła
Usługowa

Liceum

Technikum

Szkoła
Policealna

15.10.2021

15.10.2021 15.10.2021 15.10.2021 15.10.2021

12.11.2021

12.11.2021 12.11.2021 12.11.2021 12.11.2021

07.01.2022

07.01.2022 07.01.2022 07.01.2022 07.01.2022

02.05.2022

02.05.2022 02.05.2022 02.05.2022 02.05.2022

24-26.05.2022

04.05.2022 04-06.05.2022 04-06.05.2022 04.05.2022

17.06.2021

17.06.2022 17.06.2022 17.06.2022 17.06.2022
Accessibility