Powrót do Nauczyciele

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ 
ROKU SZKOLNEGO 20120/2021

LP

WYDARZENIE

DATA

1

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

01.09.2020

2

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, DZIEŃ PATRONA SZKOŁY, ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

14.10.2020

3

SZKOLENIOWE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

WEDŁUG TERMINARZA

4

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2020

5

ZEBRANIE KLASOWYCH ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI

GRUDZIEŃ

6

WIECZÓR WIGILIJNY

GRUDZIEŃ

7

FERIE ŚWIĄTECZNE

23.12.-06.01.2021

8

KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

20.01.2021

9.

PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

28.01.2021

10.

 ZEBRANIA Z RODZICAMI

STYCZEŃ

11

FERIE ZIMOWE

01.02-14.02.2020

12

KONSULTACJE DLA RODZICÓW, ZEBRANIA KLASOWYCH ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI

MARZEC

13

SZKOLENIOWE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

MARZEC 2021

14.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

01-06.04.2020

15

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

25-27.05.2021

16.

OSTATECZNY TERMIN ZAWIADAMIANIA RODZICÓW
O OCENACH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

14.05.2021

17

WYSTAWIANIE OCEN ROCZNYCH

15.06.2021

18.

KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

16.06.2021

19.

PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

24.06.2021

31

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

25.06.2021

32

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

01.09.2021

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych

Szkoła
podstawowa

Branżowa
Szkoła
Usługowa

Liceum

Technikum

Szkoła
Policealna

02.11.2020

02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020 02.11.2020

04-05 01.2021

04-05 01.2021 04-05 01.2021 04-05 01.2021 04-05 01.2021

25-27.05.2021

04-05 05.2021 04-06 05.2021 04-06 05.2021 04-05 05.2021

04.06.2021

04.06.2021 04.06.2021 04.06.2021 04.06.2021
Accessibility