Powrót do Nauczyciele

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ORGANIZACJI
ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

LP

WYDARZENIE

DATA

1

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

04.09.2023

2

ZEBRANIA Z RODZICAMI 
SZKOŁA PODSTAWOWA
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE


WRZESIEŃ 2023
29.09.2023

3

TERMIN ZŁOŻENIA WSTĘPNYCH DEKLARACJI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

29.09.2023

4

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, DZIEŃ PATRONA OŚRODKA, ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

16.10.2023

5

SZKOLENIOWE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

WEDŁUG TERMINARZA

6

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10.11.2023

7

WIECZÓR WIGILIJNY

GRUDZIEŃ 2023

8

OSTATECZNY TERMIN ZAWIADAMIANIA RODZICÓW
O ZAGROŻENIU OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC I-GO SEMESTRU

DO 03.01.2024

9

FERIE ŚWIĄTECZNE

23.12.-31.12. 2023

10

ZEBRANIE KLASOWYCH ZESPOŁOW NAUCZYCIELI
(wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia)

02-10.01.2024

11

KLASYFIKACYJNE I PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

18.01.2024

12

ZEBRANIA Z RODZICAMI

26.01.2024

13

FERIE ZIMOWE

29.01.2024-11.02.2024

14

SZKOLENIOWE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

MARZEC 2024

15

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

28.03-02.04.2024

16

EGZAMIN MATURALNY

OD 07.05.2024

17

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

14-16.05.2024

18

OSTATECZNY TERMIN ZAWIADAMIANIA RODZICÓW
O OCENACH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

DO 17.05.2024

19 

ZEBRANIA KZN. ZAPLANOWANIE ZAJĘĆ REWALIDACJI NA PRZYSZŁY ROK SZKOLNY

03.-14.06.2024

20

WYSTAWIANIE OCEN ROCZNYCH

14.06.2024

21

KLASYFIKACYJNE I PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

18.06.2024

22

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

21.06.2024

23

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

01.09.2024

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych

Szkoła
podstawowa

Branżowa
Szkoła
Usługowa

Liceum

Technikum

Szkoła
Policealna

02.11.2023

02-03.11.2023 02-03.11.2023 02-03.11.2023 02-03.11.2023

29-30.04.2024

29-30.04.2024 29-30.04.2024 29-30.04.2024 29-30.04.2024

02.05.2024

02.05.2024 02.05.2024 02.05.2024 02.05.2024

14-16.05.2024

07-09.05.2024 07-09.05.2024 07-09.05.2024 07-09.05.2024

31.05.2024

31.05.2024 31.05.2024 31.05.2024 31.05.2024

————–

07.06.2024 07.06.2024 07.06.2024 07.06.2024
Accessibility