Oferta

Jednostki szkoły

W skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie wchodzą: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 54 Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka    Gimnazjum Specjalne nr 22 dla Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie, XVII Liceum Ogólnokształcące Specjalne dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących, Niesłyszących, Słabo Słyszących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz  …

Koła zainteresowań

Accessibility