Category: RODO

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  W sprawach związanych z Państwa danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji Witold Przeszlakowski e-mail: bbi@lublin.eu tel. 81 466 17 70.   Ochrona danych osobowych w szkole – Poradnik UODO i MEN Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów Klauzula informacyjna dla kandydatów na praktykantów/praktykantów odbywających praktyki w szkole

Accessibility