Powrót do Nauczyciele

Kalendarz roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego 2017/2018
 

1.        Rozpoczęcie roku szkolnego 04.09.2017
2.       Posiedzenie Rady Pedagogicznej 12.09.2017
3.       Dzień Patrona Szkoły 22.09.2017
4.       Zebrania z rodzicami
Szkoła podstawowa, gimnazjum
Szkoły  ponadgimnazjalne
 
21.09.2017
22.09.2017
5.       Dzień Edukacji Narodowej 16.10.2017
6.       Dzień Białej Laski 15.10.2017
7.       Święto Niepodległości 10.11.2017
8.       Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej Listopad 2017
9.       Zebrania z rodzicami Listopad 2017
10.             Ostateczny termin zawiadamiania rodziców o ocenach niedostatecznych w I semestrze klas 4kt,4it oraz słuchaczy III semestru  2kp Szkoły Policealnej 13.11.2017
11.             Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasy 4it, 4kt, 2kp 14.12.2017
12.              Wieczór wigilijny 19.12.2017
13.             Ostateczny termin zawiadamiania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec I-go semestru 22.12.2017
14.             Ferie świąteczne – Boże Narodzenie 23.12-01.01.18
15.             Cześć pisemna  egzaminu potwierdzającego   kwalifikacje w zawodzie uczniów kl. 4it i 4 kt oraz słuchaczy III semestru kl. 2 kp 11.01.2018
16.             Termin wystawienia ocen 15.01.2018
17.             Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 22, 23.01.2018
18.             Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 25.01.2018
19.             Cześć praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Styczeń 2018/ Luty 2018
20.             Zebrania z rodzicami 26.01.2018
21.             Praktyki zawodowe  26.02-23.03.2018
22.             Konsultacje dla rodziców, zebrania zespołów 22, 23.03.2018
23.             Szkoleniowe posiedzenie Rady Pedagogicznej Marzec 2018
24.             Ostateczny termin zawiadamiania rodziców uczniów klasy 3 al, 4kt, 4it o zagrożeniu oceną niedostateczną  na koniec roku 23.03.2018
25.             Wiosenna przerwa świąteczna 29.03-03.04 2018
26.             Egzamin Gimnazjalny – dni wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej i II gimnazjum 18.04-20.04.2018
27.             Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej – klasy: 3al, 4kt,4it 24.04.2018
28.             Zakończenie roku szkolnego 3 al, 4kt,4it 27.04.2018
29.             Święto Konstytucji 3-go Maja Maj 2018
30.             Egzamin maturalny – przedmioty obowiązkowe 04-08.05.2018
31.              
Ustne egzaminy maturalne
Wg harmonogramu
szkolnego
32.              
Egzamin maturalny – przedmioty dodatkowe
Wg harmonogramu OKE
33.             Ostateczny termin zawiadamiania rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego oraz słuchaczy semestru II i IV Szkoły Policealnej 11.05.2018
34.             Dzień Dziecka, Dzień Sportu 30.05.2018
35.             Wystawianie ocen rocznych 08.06.2018
36.             Część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie klas: 2kt,2it 3it,3kt, 3ez,3iz,1kp, 2kp,1 ap, 1 bp 19.06.2018
37.             Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej 13, 14.06.2018
38.             Zakończenie roku szkolnego 22.06.2018
39.             Plenarne posiedzenie Rady Pedagogicznej 25.06.2018

 
 
 
Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych dla uczniów:
 

Szkoła podstawowa Gimnazjum ZSZ LO Technikum Szkoła Policealna
18.04- 20.04 18.04- 20.04        
30.04 30.04 30.04 30.04 30.04 30.04
02.05, 04.05 02.05, 04.05 02-08.05 02-08.05 02-08.05 02-08.05
01.06 01.06 01.06 01.06 01.06 01.06
Accessibility