Powrót do Nauczyciele

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ORGANIZACJI
ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

LP

WYDARZENIE

DATA

1

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

01.09.2022

2

ZEBRANIA Z RODZICAMI 
SZKOŁA PODSTAWOWA
SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

WRZESIEŃ 2022
30.09.2022

3

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, DZIEŃ PATRONA OŚRODKA, ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

14.10.2022

4

SZKOLENIOWE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

WEDŁUG TERMINARZA

5

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

11.11.2022

6

WIECZÓR WIGILIJNY

GRUDZIEŃ 2022

8

OSTATECZNY TERMIN ZAWIADAMIANIA RODZICÓW
O ZAGROŻENIU OCENĄ NIEDOSTATECZNĄ NA KONIEC I-GO SEMESTRU

DO 03.01.2023

9

FERIE ŚWIĄTECZNE

23.12.-31.12. 2022

10

ZEBRANIE KLASOWYCH ZESPOŁOW NAUCZYCIELI
(wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia)

02-11.01.2023

11

KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

01.02.2023 H
02.02.2023 W

12

ZEBRANIA Z RODZICAMI

03.02.2023

13

FERIE ZIMOWE

16.01-29.01.2023

13

PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

luty 2023

14

SZKOLENIOWE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

MARZEC 2023

15

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

06-11.04.2023

16

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

23-25.05.2023

17

OSTATECZNY TERMIN ZAWIADAMIANIA RODZICÓW
O OCENACH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

DO 15.05.2023

18 

ZEBRANIA KZN. ZAPLANOWANIE ZAJĘĆ REWALIDACJI

01.-12.06.2023

19

WYSTAWIANIE OCEN ROCZNYCH

12.06.2023

20

KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

14.06.2023 H
15.06.2023 W

21

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

23.06.2023

22

PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

CZERWIEC 2022

23

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

01.09.2023

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych

Szkoła
podstawowa

Branżowa
Szkoła
Usługowa

Liceum

Technikum

Szkoła
Policealna

31.10.2022

31.10.2022 31.10.2022 31.10.2022 31.10.2022

28.04.2023

28.04.2023 28.04.2023 28.04.2023 28.04.2023

02.05.2023

02.05.2023 02.05.2023 02.05.2023 02.05.2023

23-25.05.2023

04.05.2023 04-05.05.2023
08.05.2023
04-05.05.2023
08.05.2023
04.05.2023

09.06.2023

09.06.2023 09.06.2023 09.06.2023 09.06.2023
Accessibility