Powrót do Nauczyciele

Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ 
ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

LP

WYDARZENIE

DATA

1

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

02.09.2019

2

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ, DZIEŃ PATRONA SZKOŁY, ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH

14.10.2019

3

SZKOLENIOWE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

LISTOPAD

4

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

08.11.2019

5

ZEBRANIE KLASOWYCH ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI

06.12.2019

6

WIECZÓR WIGILIJNY

GRUDZIEŃ

7

FERIE ŚWIĄTECZNE

23.12.-01.01.2020

8

FERIE ZIMOWE

13.01-26.01.2020

9.

KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

29.01.2020

10.

PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

30.01.2020

11

ZEBRANIA Z RODZICAMI

31.01.2020

12

KONSULTACJE DLA RODZICÓW, ZEBRANIA KLASOWYCH ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI

23-26.03.2020

13

SZKOLENIOWE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

MARZEC 2020

14.

WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA

09-14.04.2020

15

EGZAMINY ÓSMOKLASISTY

21-23.04.2020

16.

OSTATECZNY TERMIN ZAWIADAMIANIA RODZICÓW
O OCENACH NA KONIEC ROKU SZKOLNEGO

25.05.2020

17

WYSTAWIANIE OCEN ROCZNYCH

15.06.2020

18.

KLASYFIKACYJNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

22,23.06.2020

19.

PLENARNE POSIEDZENIE RADY PEDAGOGICZNEJ

25.06.2020

31

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

26.06.2020

32

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

01.09.2020

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych

Szkoła
podstawowa

Branżowa
Szkoła
Usługowa

Liceum

Technikum

Szkoła
Policealna

31.10.2019

31.10.2019

31.10.2019

31.10.2019

31.10.2019

21-23 04.2020

 

04.-06.05.2020

04.-06.05.2020

04.-06.05.2020

12.06.2020

12.06.2020

12.06.2020

12.06.2020

12.06.2020

Accessibility