Warsztaty w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”

Dnia 13 marca 2018 r. uczniowie klas VI szkoły podstawowej oraz II gimnazjum pod opieką p. M. Wawszczak oraz p. M. Kościuk wzięli udział w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN”, przygotowujących młodzież do udziału w Misterium Światła i Ciemności . Spotkanie to miało na celu przypomnienie tragicznych wydarzeń związanych z likwidacją w 1942 r. getta na Podzamczu.


Wyjście do Ośrodka „Brama Grodzka” było cennym doświadczeniem dla młodych ludzi, którzy poznali przyczyny, przebieg i skutki wydarzeń związanych między innymi z akcją „Reinhardt” – zagłady Żydów w Generalnym Gubernatorstwie. Uczniowie podczas warsztatów poznali również historię „Bramy Grodzkiej – Teatru NN”, cele jej działalności oraz mieli możliwość zwiedzenia wystawy „Lublin. Pamięć Miejsca”. Ta trudna, ale ważna historia wywarła duże wrażenie na uczniach. Z ciekawością oglądali wystawy, słuchali przedwojennych nagrań związanych z żydowskim Lublinem, zadawali pytania. Taka poglądowa lekcja historii była na pewno cennym doświadczeniem dla młodych ludzi.

Kontynuacją współpracy z „Bramą Grodzką– Teatrem NN” były zorganizowane w naszej szkole – 16.03.18 r . – warsztaty dotyczące likwidacji Ochronki w 1942 roku.  Wtedy to około sto dzieci z żydowskiego sierocińca znajdującego się przy ulicy Grodzkiej 11 wywieziono samochodami na teren nieczynnej kopalni piasku w obecnej dzielnicy Tatary, i tam zamordowano. Zginęły wtedy także 3 opiekunki, które razem z dziećmi poszły na śmierć. Aby przybliżyć historię niewinnych dzieci, pani Dominika Majuk z „Bramy Grodzkiej – Teatru NN” przedstawiła prezentację multimedialną,  dzięki której uczniowie mogli zobaczyć ciekawe i unikatowe zdjęcia Lublina z czasów II wojny światowej oraz posłuchać wspomnień  naocznych świadków tych tragicznych wydarzeń z marca 1942 roku. Los niewinnych dzieci poruszył naszych uczniów. Aby oddać im cześć, każdy uczestnik warsztatów na białym kamieniu napisał imię żydowskiego dziecka, które stało się symbolem podopiecznych Ochronki.

 

Dnia 20 marca 2018 r. ten znak pamięci uczniowie klasy II gimnazjum zawieźli, wspólnie z panią Dominiką Majuk i p. M. Kościuk, w miejsce, gdzie dzisiaj  znajduje się pomnik upamiętniający  zagładę dzieci. Uczniowie złożyli kamienie na pamiątkowej płycie oraz wysłuchali przejmującego wiersza dotyczącego losu żydowskich dzieci.

Młodzież, po spotkaniach zorganizowanych we współpracy z Ośrodkiem „Bramą Grodzką – Teatrem NN”, przekonała się, że historia jest wciąż żywa, dopóki o niej mówimy, pamiętamy i oddajemy cześć tym, którzy tragicznie zginęli.

Organizatorkami  działań artystyczno – edukacyjnych upamiętniających społeczność żydowską w Lublinie przeprowadzonych we  współpracy z Ośrodkiem „ Bramą Grodzką” były  p. M. Wawszczak oraz p. M. Kościuk.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility