Festiwal Zaczarowanej Piosenki 2018

         W so­bo­tę w Ła­zien­kach Kró­lew­skich w War­sza­wie miał miej­sce 14. pół­fi­nał Fe­sti­wa­lu Za­cza­ro­wa­nej Pio­sen­ki, or­ga­ni­zo­wa­ny przez Fun­da­cję Anny Dym­nej „Mimo wszyst­ko”.

          Zaświeciło słońce, zieleń Łazienek Królewskich rozkwitła pełną intensywnością, a spacerujące w Amfiteatrze pawie głośno wydawały swoje tajemnicze, radosne okrzyki. Występy trzydzieściorga trojga półfinalistów 14. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki oceniało jury w składzie: Jerzy Satanowski, Ania Rusowicz, Matylda Damięcka, Mateusz Damięcki, Magdalena Tul, Czesław Mozil i Magdalena Waligórska.

          Koncert półfinałowy otworzyła Irena Santor, a poprowadzili Anna Dymna, Grzegorz Daukszewicz i Bronia Zamachowska. Nikola wtopiła się w atmosferę festiwalową, udzielała wywiadów, poznawała osoby widziane w telewizji i zaśpiewała piosenkę Anny Jantar „Staruszek świat” bardzo dobrze! Za rok będzie w finale!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility