KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, który może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, za zgodą Organu Prowadzącego zajęcia w SOSW zostają zawieszone na okres od 16.03 do 25.03.2020.

Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, natomiast pracownicy administracji i obsługi świadczą pracę zgodnie z regulaminem pracy.
Zaleca się aby nauczyciele  w miarę możliwości pozostawali w kontakcie on- line z uczniami (poprzez dziennik elektroniczny i platformy e-learningowe).
Uczniu – odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje.
Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów dostarczonych przez nauczycieli.

Rodziców i uczniów prosimy o sprawdzanie na bieżąco komunikatów pojawiających się na stronie internetowej Ośrodka lub kontakt z sekretariatami szkół Ośrodka.

 Dyrektor SOSW Iwona Majewska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility