Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2022/23

 Allianz
Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2022-2023
Bezpieczeństwo dziecka to priorytet każdego rodzica!
Doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy ofertę Grupowego ubezpieczenia Następstw
Nieszczęśliwych Wypadków na rok 2022-2023
1.Ubezpieczenie ważne od 01-09-2022 do 31-08-2023
2.Ochrona dziecka gdziekolwiek będzie: w szkole, domu, podczas ferii, na zajęciach pozalekcyjnych,
sportowych ( 24h/7).
3.Odszkodowanie za uszczerbek określone jest jako procent sumy za trwały uszczerbek na zdrowiu.
4.Pobyt w szpitalu już od 1 doby, płacimy za pobyt chorobowy i powypadkowy, także w przypadku
zakażenia Coronawirusem.
5.Ubezpieczenie refunduje poniesione koszty leczenia powypadkowego, rehabilitacji, operacji
plastycznych, odbudowy stomatologicznej wszystkich stałych zębów, zakupu i naprawy przedmiotów
ortopedycznych, środków pomocniczych – muszą być przedstawione faktury, rachunki, paragony.
6.Wysokie sumy świadczenia gdy śmierć dziecka/rodzica/opiekuna.
7.Pakiet pomocniczy dla ucznia m.in. gdy pobyt w szpitalu powypadkowy ( min. 3 dni) – korepetycje do kwoty  800 zł.
8.Rodzic za jednym wejściem w link może wpisać maksymalnie 5 dzieci
9.Możemy ubezpieczyć dzieci: żłobek, szkoła podstawowa, liceum, technikum, zawodowa, branżowa,
studium – nie możemy zapisywać studentów.

Podaję link:
https://twojedziecko.allianz.pl/start/?token=9F1C35C86F1899D78BAEE12717590A03A92F04D6E196EE5546894B5E84EC7F40

 Pozwoli to na : wprowadzenie danych rodzica/dziecka/dzieci , wybranie wariantu ochrony i opłacenie
składki
Osoba obsługująca ubezpieczenie:
REGINA JĘDRAK
jedrak.regina@allianz.com.pl
692 100 075
Proszę o kontakt gdy potrzebują Państwo pomocy, zawsze służę wsparciem

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility