Młodzież pyta sędziego

W dniu 23 lutego 2017 r. odbyły się zajęcia edukacji prawnej prowadzone przez panią Elżbietę Leńczuk, sędzię Sądu Rejonowego w Lublinie (V Wydział Rodzinny i Nieletnich) dla klas gimnazjalnych w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie. Temat zajęć – „Młodzież pyta sędziego”. Celem spotkania było zwiększenie świadomości prawnej wśród młodzieży oraz ukazanie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, w szczególności procedur sądowych. Pani sędzia przekazała praktyczną wiedzę w interesujący, przystępny sposób, przy użyciu wielu obrazowych przykładów. Młodzież m.in. dowiedziała się jakie ma prawa, a także jakie może ponieść konsekwencje jeśli prawo złamie. Spotkanie miało wysoką wartość poznawczo – wychowawczą. Uczniowie otrzymali zaproszenie na lekcję wychowawczą w sądzie, umożliwiającą bezpośredni udział w rozprawie sądowej w roli obserwatorów. Szczególnie miłym zaskoczeniem była postawa uczniów klasy pierwszej, któzy brali aktywny udział w lekcji i okazywali bardzo duże zainteresowanie jej tematem.
Opracowanie: Izabela Miazga, Dominika Czuj

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility