Projekt artystyczno-edukacyjny Akademia Sztuk Dziecięcych ruszyła w internacie

Projekt ten zakłada przeprowadzenie 6 różnorodnych zajęć artystyczno – edukacyjnych, których punktem wyjścia będzie światowa sztuka współczesna. Na warsztatach dzieci i młodzież zdobędą teoretyczną wiedzę na temat nurtów sztuki takich jak między innymi: op-art, pop-art, surrealizm, street-art, body art, action painting.
Uczestnicy projektu wezmą także udział w warsztatach tworzenia własnego portfolio, strony internetowej, na której stworzą internetową galerię prezentującą ich prace wykonane podczas warsztatów. Powstałe w ramach poszczególnych zajęć prace dzieci zostaną zebrane i zaprezentowane na wystawie podsumowującej działania.Podsumowanie projektu będzie otwarte dla całej społeczności szkolnej, rodziców, opiekunów. Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Miasta Lublin w ramach zadania publicznego: Dzielnice Kultury.
W internacie odbyły się już cztery spotkania:
6 marca – odbył się „egzamin” dla przyszłych studentów Akademii Sztuk Dziecięcych. Uczestnicy pracując w grupach sprawdzili się w kilku technikach artystycznych: malarstwie, rysunku, rzeźbie, projektowaniu. Na spotkanie dzieci zostały wprowadzone w tematykę projektu.
20 marca – warsztaty z op-art
Na zajęciach uczestnicy zobaczyli wiele złudzeń optycznych, poznali kilka sposobów na oszukanie oka i sami stworzyli obrazy w duchu op-art.
3 kwietnia – na zajęciach studenci Akademii Sztuk Dziecięcych dowiedzieli się czym jest „video-art”. W trakcie warsztatów powstał film wideo, którego głównymi bohaterami były barwy. Kadry filmu wypełniły abstrakcyjne obrazy malowane na mleku.
10 kwietnia – warsztaty, w czasie których uczestnicy wykonywali kolaże surrealistyczne. Przy pomocy artykułów papierniczych i przede wszystkim dzięki własnej wyobraźni i kreatywności studentów Akademii powstały niesamowite obrazy pełne kolorów i nierealnych postaci.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility