OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

W sprawach związanych z Państwa danymi prosimy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Informacji

Witold Przeszlakowski
e-mail: bbi@lublin.eu
tel. 81 466 17 70.

 

Ochrona danych osobowych w szkole – Poradnik UODO i MEN

Klauzula informacyjna dla rodziców/opiekunów prawnych i uczniów

Klauzula informacyjna dla kandydatów na praktykantów/praktykantów odbywających praktyki w szkole

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility