Zebrania z rodzicami

Zgodnie z z Rozporządzeniem MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, zapraszamy na spotkania zespołów do spraw pomocy pedagogiczno- psychologicznej wg harmonogramu:

ODDZIAŁ DATA GODZINA
IA 30.01.2020 13:00
IB 07.01.2020 13:00
IIA 07.01.2020 14:00
IIB 28.01.2020 13:30
IIIA 27.01.2020 15:00
IIIB 03.02.2020 9:30
IVA 31.01.2020 15:00
IVB 31.01.2020 13:00
IVC 08.01.2020 14:00
V 09.01.2020 15:00
VI 03.02.2020 14:30
VII 31.01.2020 14:00
VIII 31.01.2020 14:00
ZET I 10.01.2020 15:00
ZET VI B 08.01.2020 16:00
ZET VII A 31.01.2020 15:00
ZET VII B 27.01.2020 15:30

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility