Informacja

Szanowni Państwo!

W związku z pełnieniem przez Prezydenta Miasta Lublin funkcji Gminnego Komisarza
Spisowego i realizacją przez Gminę Lublin zadań zleconych z zakresu Narodowego Spisu
Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. prosimy o zapoznanie się z informacjami
znajdującymi się poniżej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.

Accessibility