Wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych

MEiN we współpracy z MZ i GIS przygotowało wytyczne sanitarne dla szkół podstawowych. Prosimy o zapoznanie się z nimi:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

 

Egzamin ósmoklasisty – dni wolne od zajęć edukacyjnych

W dniach 25- 27 maja (wtorek, środa czwartek) odbywa się egzamin ósmoklasisty. Dla uczniów Szkoły Podstawowej są to dni wolne od zajęć edukacyjnych , w szkole organizowane będą zajęcia opiekuńcze, działać będzie stołówka, dzieci korzystające z dowozu na terenie Lublina, dowożone będą busami bez zmian w ustalonych godzinach.

Prosimy o złożenie  do   wychowawców klas oświadczeń, czy i w jakich godzinach dziecko będzie przebywało pod opieką Szkoły.

Stopniowy powrót do Szkoły

Od 17 do 29 maja uczniowie klas IV- VIII Szkoły Podstawowej pracować będą w systemie hybrydowym. Zgodnie z ustaleniami, do nauki stacjonarnej, przestrzegając ściśle procedur bezpieczeństwa,  wracają klasy VA, VC, VII, VIII, ZE VIII A.

Po 29 maja planowany jest powrót do nauki stacjonarnej wszystkich uczniów.

Oferta edukacyjna Ośrodka

 Oferta edukacyjna naszego Ośrodka została zamieszczona na stronie miasta  Lublin w różnych zakładkach:
 
 
 
 
 
 

Platforma „Stawiamy na zawodowców”

Platforma „Stawiamy na zawodowców”, zawiera m.in. bliższe informacje o szkołach zawodowych
i nauczanych w nich zawodach, uczniach, pracodawcach i Gminie Lublin.
Link poniżej:
https://zawodowcy.lublin.eu/

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022.
Link poniżej:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20212022,542,1082,1.html

 

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

Kontynuuj czytanie

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne

Kontynuuj czytanie

Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej od 12 kwietnia 2021

 Zgodnie z prośbami wyrażonymi przez Rodziców, Dyrekcja  Ośrodka informuje, że: przedszkolaki, uczniowie  klas I-III, zespołów edukacyjno-terapeutycznych  oraz uczestnicy  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  wracają na zajęcia stacjonarne lub pracują w systemie hybrydowym.

Bardzo prosimy, aby w tej bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej zachowywać się z ostrożnością
i rozsądkiem. Przypominamy, żeby nie przyprowadzać do szkoły dzieci z objawami choroby, apelujemy również o pozostawienie dziecka w domu w sytuacji, kiedy stan zdrowia członków Państwa rodzin może wskazywać na zakażenie wirusem.

Nauka w klasach IV –  VIII odbywać się będzie nadal w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

O wszelkich dalszych decyzjach będziemy informować Państwa za pośrednictwem wychowawców klas,  strony internetowej Ośrodka  oraz  dziennika elektronicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dyrekcja SOSW

Decyzja o zawieszeniu zajęć we wszystkich oddziałach Szkoły Podstawowej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną
Dyrektor SOSW podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych we wszystkich oddziałach funkcjonujących w Szkole Podstawowej. Praca z dziećmi i uczniami w dniach 29-31.03 oraz 7- 9.04 będzie prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Terapeuci WWRD pozostają w kontakcie z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia.
Accessibility