Rotary Spełnia Marzenia (08.12.2020)

Jak co roku w okresie świątecznym otrzymaliśmy prezenty w ramach akcji Rotary Spełnia Marzenia.

W tym roku panowie z organizacji charytatywnej Rotary Club Lublin sfinansowali zakup gier planszowych i puzzli wychowankom internatu. Prezenty te pomogą młodzieży spędzać wspólnie czas w sposób aktywny, rozwijać kompetencje społeczne, oraz zwyczajnie dobrze się bawić z kolegami.

Prezenty odebrała Pani wicedyrektor Ośrodka Danuta Kaczorowska,

Klub Rotary reprezentowali panowie:  Andrzej Zdunek, Wojciech Brakowiecki i Dorian Flis

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Synergia zaprasza rodziców uczniów niepełnosprawnych zainteresowanych świadczeniem usług opiekuńczych i wsparciem dziecka w trakcie nauki zdalnej. Informacje dotyczące projektu można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Stowarzyszenia Synergia: 513371766

Psycholog szkolny
 

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez nasza Ojczyznę zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym. Prezentację przygotowała Aleksandra Potapczuk przy merytorycznym wsparciu Pań: Moniki Kościuk i Magdaleny Wawszczak. Piosenkę patriotyczną wykonała Nikola Wojciechowska.

Konkurs historyczny

11 listopada – ważna data dla każdego Polaka

Święto Niepodległości to bardzo ważny dzień dla Polaków.
 
My postanowiliśmy wspólnie z wychowankami uczcić tę datę i podczas zajęć zdalnych wykonaliśmy godło Polski.
Był to też czas, by porozmawiać o historii naszego kraju, genezie godła polskiego, a także szacunku do symboli narodowych.
Na kolejnych zajęciach wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski i inne pieśni patriotyczne.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

  Szanowni Rodzice!

    W odniesieniu do wytycznych MEN informujemy, że do  22 grudnia 2020 r.  nauczanie w klasach IV –  VIII odbywać się będzie nadal w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zająć.

    Klasy I-III, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
do 22  grudnia 2020 pracują w systemie hybrydowym, zgodnie z prośbami wyrażonymi przez rodziców.

O wszelkich dalszych decyzjach będziemy informować Państwa za pośrednictwem wychowawców klas , strony internetowej Ośrodka  oraz  dziennika elektronicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                                                                           Dyrekcja SOSW

                   

Ogłoszenie

Wojewoda Lubelski

poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy

w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia. 

Kontynuuj czytanie

Komunikat

Przypominamy, że zgodnie wcześniej ustalonym Kalendarzem Szkolnym na rok 2020/2021,

2 listopada- poniedziałek,  jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

KOMUNIKAT
Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 informujemy, że decyzją Dyrektora SOSW od dnia 26.10.2020r do 8.11.2020r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach IV- VIII będą odbywały się w trybie zdalnym. Szczegółowe informacje zostaną przekazane poprzez dziennik elektroniczny.

Zasady i procedury nauczania hybrydowego/zdalnego

Funkcjonowanie szkół w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 w roku szkolnym 2020/21

 Zasady i procedury nauczania hybrydowego/zdalnego

       Decyzję o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor Ośrodka  w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Decyzja jest uzależniona od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami danej szkoły, czyli nauczycielami, uczniami i obsługą administracyjną.
       Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem, będziemy stosować wybrany dostosowany do sytuacji wariant z podanych poniżej:
1.  Szkoła zostaje zamknięta, decyzją władz placówka przechodzi na edukację zdalną, wówczas pracujemy  zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Dostosowanie planu zajęć sprowadza się do ustalenia limitu lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym w formie on-line zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu oraz konkretnej klasy, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.
       Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych  przez nauczycieli poprzez e-dziennik, lekcji on-line w aplikacji Teams. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny.
2.   Szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym, wówczas będą rozważane i wprowadzane   następujące możliwości.
 a)   Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – praca wg procedur dotyczących nauki   zdalnej w naszej placówce. Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej  kwarantanną  uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba że Sanepid zdecyduje o wysłaniu któregoś    z nauczycieli na kwarantannę), zaś lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego  prowadzą zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie szkoły.
 b) Uczeń objęty kwarantanną przechodzi na system zdalny – uczeń zostaje objęty nauczaniem zdalnym   na  zasadach ustalonych przez zespół nauczycieli uczących w danej klasie. Pozostali uczniowie klasy pracują stacjonarnie.

 Powrót do nauczania stacjonarnego następuje po wyrażeniu  zgody  przez Powiatową Stację 
Sanitarno- Epidemiologiczną.

Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki “Śpiewajmy Razem”

Wyniki XVII Ogólnopolskiego Integracyjnego Konkursu Piosenki “Śpiewajmy Razem” w Radomiu.
Uczniów przygotowały: R. Łęczyńska i R. Sieńko-Kreft.
LAUREACI_2020
Accessibility