11 listopada – ważna data dla każdego Polaka

Święto Niepodległości to bardzo ważny dzień dla Polaków.
 
My postanowiliśmy wspólnie z wychowankami uczcić tę datę i podczas zajęć zdalnych wykonaliśmy godło Polski.
Był to też czas, by porozmawiać o historii naszego kraju, genezie godła polskiego, a także szacunku do symboli narodowych.
Na kolejnych zajęciach wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski i inne pieśni patriotyczne.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

  Szanowni Rodzice!

    W odniesieniu do wytycznych MEN informujemy, że do  22 grudnia 2020 r.  nauczanie w klasach IV –  VIII odbywać się będzie nadal w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zająć.

    Klasy I-III, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
do 22  grudnia 2020 pracują w systemie hybrydowym, zgodnie z prośbami wyrażonymi przez rodziców.

O wszelkich dalszych decyzjach będziemy informować Państwa za pośrednictwem wychowawców klas , strony internetowej Ośrodka  oraz  dziennika elektronicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                                                                           Dyrekcja SOSW

                   

Ogłoszenie

Wojewoda Lubelski

poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy

w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia. 

Kontynuuj czytanie

Komunikat

Przypominamy, że zgodnie wcześniej ustalonym Kalendarzem Szkolnym na rok 2020/2021,

2 listopada- poniedziałek,  jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych i wychowawczych.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

KOMUNIKAT
Z uwagi na dynamicznie rozwijającą się sytuację epidemiologiczną dotyczącą rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 informujemy, że decyzją Dyrektora SOSW od dnia 26.10.2020r do 8.11.2020r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach IV- VIII będą odbywały się w trybie zdalnym. Szczegółowe informacje zostaną przekazane poprzez dziennik elektroniczny.

Zasady i procedury nauczania hybrydowego/zdalnego

Funkcjonowanie szkół w SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w okresie zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID – 19 w roku szkolnym 2020/21

 Zasady i procedury nauczania hybrydowego/zdalnego

       Decyzję o całkowitym lub częściowym zamknięciu placówki, czyli o przejściu na nauczanie zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor Ośrodka  w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii powiatowego inspektora sanitarnego. Decyzja jest uzależniona od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami danej szkoły, czyli nauczycielami, uczniami i obsługą administracyjną.
       Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy nauczania ze stacjonarnej na hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas objętych zagrożeniem, będziemy stosować wybrany dostosowany do sytuacji wariant z podanych poniżej:
1.  Szkoła zostaje zamknięta, decyzją władz placówka przechodzi na edukację zdalną, wówczas pracujemy  zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Dostosowanie planu zajęć sprowadza się do ustalenia limitu lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym w formie on-line zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu oraz konkretnej klasy, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze.
       Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych  przez nauczycieli poprzez e-dziennik, lekcji on-line w aplikacji Teams. Informację o postępach ucznia w nauce nauczyciele umieszczają w e-dzienniku w zakładce uwagi lub wpisując oceny.
2.   Szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym, wówczas będą rozważane i wprowadzane   następujące możliwości.
 a)   Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – praca wg procedur dotyczących nauki   zdalnej w naszej placówce. Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej  kwarantanną  uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba że Sanepid zdecyduje o wysłaniu któregoś    z nauczycieli na kwarantannę), zaś lekcje z klasą wyłączoną z nauczania stacjonarnego  prowadzą zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie szkoły.
 b) Uczeń objęty kwarantanną przechodzi na system zdalny – uczeń zostaje objęty nauczaniem zdalnym   na  zasadach ustalonych przez zespół nauczycieli uczących w danej klasie. Pozostali uczniowie klasy pracują stacjonarnie.

 Powrót do nauczania stacjonarnego następuje po wyrażeniu  zgody  przez Powiatową Stację 
Sanitarno- Epidemiologiczną.

Ogólnopolski Integracyjny Konkurs Piosenki “Śpiewajmy Razem”

Wyniki XVII Ogólnopolskiego Integracyjnego Konkursu Piosenki “Śpiewajmy Razem” w Radomiu.
Uczniów przygotowały: R. Łęczyńska i R. Sieńko-Kreft.
LAUREACI_2020

Projekt tworzenia gry w scratch

Witam serdecznie 

Już 15 października rozpoczynamy nasza pierwszą przygodę związaną z programowaniem i tworzeniem gry w programie Scratch. 

Oto pierwsze materiały związane ze środowiskiem scratch i tworzeniem programu:

 1. Okna programu, podział na trzy okna 
 2. Jak wstawić tło naszej gry
 3. Przełączanie między widokiem duszek/tło
 4. Wybieranie duszka
 5. Poruszanie duszkiem
 6. Zmiana wielkości duszka
 7. Pierwsza historia. Tworzymy animację (podsumowanie dotychczasowej pracy
 8. Tworzymy dźwięki (do prawidłowej pracy wymagane jest pianino dostępnej tutaj)
  1. Dodawanie dźwięków
  2. Inne instrumenty
 9. Rysowanie toru wyścigu
 10. Dodawanie pojazdów do wyścigu
 11. Sterowanie pojazdami
 12. Ustawienie pojazdów w miejscu startu
 13. Czujnik opuszczenia toru
 14. Finisz wyścigu
 15. Modyfikacja – dodawanie liczby okrążeń

 

Festiwal Piosenki Integracja Malowana Dźwiękiem

 1. Festiwal Piosenki Integracja Malowana Dźwiękiem Bochnia

           To były cztery niesamowite dni. W czwartek wieczorem zakończył się 13. Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”. Tegorocznej edycji towarzyszyły trzy wydarzenia, a także tradycyjnie już warsztaty, podczas których młodych ludzi do występu przygotowywali artyści.

              W tym roku w rolę profesorów wcielili się: 
Alicja Węgorzewska
Izabela Trojanowska
Ania Rusowicz
Dorota Miśkiewicz
Wojciech Cugowski
Marek Piekarczyk
Maurycy Polaski

           Festiwal organizowany jest przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni i Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci”. To wydarzenie promujące uzdolnienia muzyczne osób niepełnosprawnych oraz ich pełnosprawnych rówieśników. Głównym Partnerem festiwalu było Województwo Małopolskie. Wydarzeniom patronował portal Bochniazbliska.pl.
            Nasza Nikola pechowo rozpoczęła festiwal. Rozchorowała się Maja, która miała z Nikolą śpiewać. Zastępczyni – Natalia przyjechała  w środę późnym wieczorem. Od razu rozpoczęłyśmy próby. Następnego dnia rano były warsztaty z Wojciechem Cugowskim, po południu to już próba z orkiestrą, a w czwartek rano konkurs. Tempo było nieprawdopodobne. Mimo stresu wieczorem Nikola usłyszała na Gali, że zdobyła wyróżnienie śpiewając z  Natalią Pochroń – ze Studia Piosenki „Young Stars” w Rabie Wyżnej. Wyjazd owocował w liczne atrakcje muzyczne i nie tylko.

Nikoli gratulujemy sukcesu!

           

Wewnętrzne procedury obowiązujące w Internacie naszego Ośrodka

Szanowni Państwo!
 
Prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami obowiązującymi w Internacie naszego Ośrodka  w czasie pandemii.
Szczegółowe informacje znajdują się poniżej:
 
Accessibility