Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej od 22.03.2021 do 11.04.2021

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 18 marca 2021 zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Dyrektor SOSW podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych we wszystkich oddziałach funkcjonujących w Szkole Podstawowej. Uczniowie przechodzą na tryb pracy zdalnej. Szczegółowe zasady pracy  klas młodszych przekażą wychowawcy w bezpośrednich kontaktach z rodzicami .
W trybie stacjonarnym pracują terapeuci  wczesnego wspomagania rozwoju oraz oddziały przedszkolne.  Dla uczniów klasy ósmej organizowane są konsultacje. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

Informacja dotycząca funkcjonowania Szkoły Podstawowej

Informujemy, że od 1 marca, do odwołania naukę w trybie stacjonarnym, z zachowaniem ścisłych zasad reżimu sanitarnego, kontynuować będą uczniowie klas I- III, zespołów edukacyjno- terapeutycznych, dzieci z oddziałów przedszkolnych a także zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 
W klasach IV- VIII kontynuowana będzie praca zdalna. Decyzje o zmianie trybu nauczania będą podejmowane w kolejnych terminach w zależności od sytuacji epidemicznej – ze względu na bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły, mając na uwadze wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
                                                                                                                                                      Dyrekcja

Informacja dotycząca funkcjonowania Szkoły Podstawowej

 

Szkoła  Podstawowa nr 54 do dnia 26 lutego 2021 będzie pracować w takim samym trybie jak dotychczas.

 

Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I- III szkół podstawowych, decyzją Dyrektora Ośrodka w terminie 18- 31.01.2021 zajęcia w klasach I-III, oddziałach przedszkolnych, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się stacjonarnie lub w trybie hybrydowym.

Nauczanie w klasach IV –  VIII odbywać się będzie  w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi pracy szkoły w reżimie sanitarnym zamieszczonymi  pod adresem :
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

 

 

Życzenia świąteczne

Pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiego dobra w nadchodzącym 2021 roku życzy

Dyrektor Ośrodka

Iwona Majewska

Święta tuż, tuż…

Święta tuż, tuż… bożonarodzeniowa atmosfera staje się coraz bardziej wyczuwalna.
My na zajęciach zdalnych postanowiliśmy wykonać własnoręcznie ozdoby na choinkę. Są to zawieszki z masy solnej.
Postały piękne koniki, gwiazdki, serduszka… Po wysuszeniu będziemy je ozdabiać brokatem a potem już tylko stroić nasze zielone drzewko.

 

INFORMACJA

Informujemy, że dni 21 i 22 grudnia, zgodnie ze zmodyfikowanym kalendarzem szkolnym,
są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów klas I- III organizowane
są zajęcia świetlicowe.

Rotary Spełnia Marzenia (08.12.2020)

Jak co roku w okresie świątecznym otrzymaliśmy prezenty w ramach akcji Rotary Spełnia Marzenia.

W tym roku panowie z organizacji charytatywnej Rotary Club Lublin sfinansowali zakup gier planszowych i puzzli wychowankom internatu. Prezenty te pomogą młodzieży spędzać wspólnie czas w sposób aktywny, rozwijać kompetencje społeczne, oraz zwyczajnie dobrze się bawić z kolegami.

Prezenty odebrała Pani wicedyrektor Ośrodka Danuta Kaczorowska,

Klub Rotary reprezentowali panowie:  Andrzej Zdunek, Wojciech Brakowiecki i Dorian Flis

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Synergia zaprasza rodziców uczniów niepełnosprawnych zainteresowanych świadczeniem usług opiekuńczych i wsparciem dziecka w trakcie nauki zdalnej. Informacje dotyczące projektu można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Stowarzyszenia Synergia: 513371766

Psycholog szkolny
 

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez nasza Ojczyznę zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym. Prezentację przygotowała Aleksandra Potapczuk przy merytorycznym wsparciu Pań: Moniki Kościuk i Magdaleny Wawszczak. Piosenkę patriotyczną wykonała Nikola Wojciechowska.

Konkurs historyczny

Accessibility