Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne

Kontynuuj czytanie

Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej od 12 kwietnia 2021

 Zgodnie z prośbami wyrażonymi przez Rodziców, Dyrekcja  Ośrodka informuje, że: przedszkolaki, uczniowie  klas I-III, zespołów edukacyjno-terapeutycznych  oraz uczestnicy  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  wracają na zajęcia stacjonarne lub pracują w systemie hybrydowym.

Bardzo prosimy, aby w tej bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej zachowywać się z ostrożnością
i rozsądkiem. Przypominamy, żeby nie przyprowadzać do szkoły dzieci z objawami choroby, apelujemy również o pozostawienie dziecka w domu w sytuacji, kiedy stan zdrowia członków Państwa rodzin może wskazywać na zakażenie wirusem.

Nauka w klasach IV –  VIII odbywać się będzie nadal w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

O wszelkich dalszych decyzjach będziemy informować Państwa za pośrednictwem wychowawców klas,  strony internetowej Ośrodka  oraz  dziennika elektronicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dyrekcja SOSW

Decyzja o zawieszeniu zajęć we wszystkich oddziałach Szkoły Podstawowej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną
Dyrektor SOSW podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych we wszystkich oddziałach funkcjonujących w Szkole Podstawowej. Praca z dziećmi i uczniami w dniach 29-31.03 oraz 7- 9.04 będzie prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Terapeuci WWRD pozostają w kontakcie z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia.

Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej od 22.03.2021 do 11.04.2021

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 18 marca 2021 zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Dyrektor SOSW podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych we wszystkich oddziałach funkcjonujących w Szkole Podstawowej. Uczniowie przechodzą na tryb pracy zdalnej. Szczegółowe zasady pracy  klas młodszych przekażą wychowawcy w bezpośrednich kontaktach z rodzicami .
W trybie stacjonarnym pracują terapeuci  wczesnego wspomagania rozwoju oraz oddziały przedszkolne.  Dla uczniów klasy ósmej organizowane są konsultacje. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

Informacja dotycząca funkcjonowania Szkoły Podstawowej

Informujemy, że od 1 marca, do odwołania naukę w trybie stacjonarnym, z zachowaniem ścisłych zasad reżimu sanitarnego, kontynuować będą uczniowie klas I- III, zespołów edukacyjno- terapeutycznych, dzieci z oddziałów przedszkolnych a także zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 
W klasach IV- VIII kontynuowana będzie praca zdalna. Decyzje o zmianie trybu nauczania będą podejmowane w kolejnych terminach w zależności od sytuacji epidemicznej – ze względu na bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły, mając na uwadze wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
                                                                                                                                                      Dyrekcja

Informacja dotycząca funkcjonowania Szkoły Podstawowej

 

Szkoła  Podstawowa nr 54 do dnia 26 lutego 2021 będzie pracować w takim samym trybie jak dotychczas.

 

Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I- III szkół podstawowych, decyzją Dyrektora Ośrodka w terminie 18- 31.01.2021 zajęcia w klasach I-III, oddziałach przedszkolnych, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się stacjonarnie lub w trybie hybrydowym.

Nauczanie w klasach IV –  VIII odbywać się będzie  w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi pracy szkoły w reżimie sanitarnym zamieszczonymi  pod adresem :
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

 

 

Życzenia świąteczne

Pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiego dobra w nadchodzącym 2021 roku życzy

Dyrektor Ośrodka

Iwona Majewska

Święta tuż, tuż…

Święta tuż, tuż… bożonarodzeniowa atmosfera staje się coraz bardziej wyczuwalna.
My na zajęciach zdalnych postanowiliśmy wykonać własnoręcznie ozdoby na choinkę. Są to zawieszki z masy solnej.
Postały piękne koniki, gwiazdki, serduszka… Po wysuszeniu będziemy je ozdabiać brokatem a potem już tylko stroić nasze zielone drzewko.

 

INFORMACJA

Informujemy, że dni 21 i 22 grudnia, zgodnie ze zmodyfikowanym kalendarzem szkolnym,
są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów klas I- III organizowane
są zajęcia świetlicowe.

Accessibility