Rekolekcje adwentowe

Kościół p.w. św. Mikołaja w Lublinie zaprasza uczniów i nauczycieli na rekolekcje adwentowe w dniach 03-05.12.2023. Dnia 03.12.2023 porządek Mszy św. z nauką rekolekcyjną, jak w każdą niedzielę, zaś w pozostałe dni o 06.30 (roraty), 08.3018.00. Rekolekcje poprowadzi ks. Jan Hano ze Lwowa.
Serdecznie zapraszamy do udziału !

 

 

 

Wizyta w Muzeum Narodowym w Lublinie

W dniu dzisiejszym uczniowie naszej szkoły byli z kolejną wizytą w Muzeum Narodowym w Lublinie
i uczestniczyli w  warsztatach historycznych. Tym razem tematyka związana była z odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Piękny pokaz i opowieść.

Działania w ramach programu „Za życiem”

Specjalistyczne zajęcia rozwijające kompetencje społeczne- TUS oraz dogoterapia.
Zapraszamy do obejrzenia galerii.

Tańcobajki – Kopciuszek

W naszej szkole odbyło się  wyjątkowe wydarzenie, podczas którego uczniowie przenieśli się w świat baśni. Aktorzy „Tańcobajki”  zaprezentowali  tanecznym krokiem  magiczną historię Kopciuszka, sprawiając, że nasi uczniowie zatopili się w tej cudownej atmosferze baśniowego świata. Energia i zaangażowanie sprawiły, że to wydarzenie było niezapomniane dla wszystkich obecnych.

„Lubelska zgadywanka”

Lublin wciąż zaskakuje… Tym razem również się nie zawiedliśmy… Podczas piątkowego spaceru po ulicach Starego Miasta poznawaliśmy tajemnice Koziego Grodu, biorąc udział w grze miejskiej, która nazywa się „Lubelska Zgadywanka”. Nasza przewodniczka, Pani Kinga Witkowska – Mirosław, odkryła przed nami wiele tajemnic i niejednokrotnie zaskoczyła nowymi informacjami. Była to dla nas bardzo interesująca przygoda
i super zabawa. 

” Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce…”.

„Choć czasem trudno jest, wszystko mogę znieść. Testów stos, ale sztos…. Spoko, nie szkodzi… Ktoś krytykuje mnie, niech mówi, co chce… Jedno wiem, uczyć Was, to mi wychodzi…!” 
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej uczniowie klas starszych przygotowali  krótki występ, który był podziękowaniem dla Nauczycieli za trud pracy i serce, … i serce….Bo jak pisał Kamil Cyprian Norwid:
” Wszystko, co wielkie, jest wielkie przez serce…”.

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Dnia 16 października 2023 roku, w obecności całej społeczności szkolnej, przy ul. Hirszfelda 6 odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych. 
Gratulujemy pierwszakom!

Działania w ramach Programu „Za życiem”

Wrzesień to dobry czas, by poznać nowych kolegów…Kompetencje społeczne, integracja przez zabawę…  uwidocznione na fotografiach w ramach działań Programu ” Za życiem „.  Lubimy te soboty…

Nowy rok szkolny 2023/2024

Nowy rok szkolny to nowe plany, możliwości i nadzieje. Życzymy wszystkim naszym Uczniom spełniania marzeń i wielu sukcesów edukacyjnych.

Stypendia szkolne 2023/2024

Stypendia szkolne 2023/2024

 Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin   znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej;

Stypendium szkolne przyznawane jest na:

  • wniosek rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia,

Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 600 zł netto(kryterium dochodowe zapisane w art. 8 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – t.j. Dz.U.2021.2268 z późn. zm.), przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z niżej wymienionych okoliczności:

  • bezrobocia,
  • niepełnosprawności,
  • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
  • wielodzietności,
  • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • alkoholizmu lub narkomanii,
  • rodziny niepełnej,
  • zdarzenia losowego.

Wniosek o udzielenie stypendium szkolnego należy złożyć w terminie  do 15 września danego roku szkolnego.

Uwaga: Osoby uprawnione do składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego powinny zapoznać się z treścią. Klauzuli informacyjnej dotyczącej ochrony danych osobowych zamieszczonej wraz z wnioskiem na stronie internetowej Urzędu Miasta Lublin pod adresem:

Stypendia szkolne / lublin.eu – oficjalny portal miasta Lublin

Uwaga Wnioskodawcy: od roku szkolnego 2021/2022 uruchomiona została aplikacja, która po zalogowaniu przez wnioskodawcę umożliwia składanie wniosków o przyznanie pomocy materialnej, tj. stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych.

Wniosek o przyznanie świadczeń :

zal_2_wniosek_o_przyznanie_stypendium_szkolnego.pdf (lublin.eu)

Na  stronie: https://lublin.eu/edu/projekt/materialy-szkoleniowe/instrukcja-jak-uzyskac-dostep-do-zintegrowanego-systemu-oswiatowego/ dostępne są Instrukcje dla wnioskodawcy dotyczące  procedury złożenia wniosku o przyznanie odpowiedniego rodzaju pomocy materialnej począwszy od logowania się do systemu.

 

Accessibility