Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin

Oferta edukacyjna szkół zawodowych prowadzonych przez miasto Lublin na rok szkolny 2021/2022.
Link poniżej:
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych-prowadzonych-przez-miasto-lublin-na-rok-szkolny-20212022,542,1082,1.html

 

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe

Kontynuuj czytanie

Sprawozdanie merytoryczne

Sprawozdanie merytoryczne

Kontynuuj czytanie

Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej od 12 kwietnia 2021

 Zgodnie z prośbami wyrażonymi przez Rodziców, Dyrekcja  Ośrodka informuje, że: przedszkolaki, uczniowie  klas I-III, zespołów edukacyjno-terapeutycznych  oraz uczestnicy  zajęć rewalidacyjno-wychowawczych  wracają na zajęcia stacjonarne lub pracują w systemie hybrydowym.

Bardzo prosimy, aby w tej bardzo trudnej sytuacji epidemiologicznej zachowywać się z ostrożnością
i rozsądkiem. Przypominamy, żeby nie przyprowadzać do szkoły dzieci z objawami choroby, apelujemy również o pozostawienie dziecka w domu w sytuacji, kiedy stan zdrowia członków Państwa rodzin może wskazywać na zakażenie wirusem.

Nauka w klasach IV –  VIII odbywać się będzie nadal w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

O wszelkich dalszych decyzjach będziemy informować Państwa za pośrednictwem wychowawców klas,  strony internetowej Ośrodka  oraz  dziennika elektronicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dyrekcja SOSW

Decyzja o zawieszeniu zajęć we wszystkich oddziałach Szkoły Podstawowej

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną
Dyrektor SOSW podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych we wszystkich oddziałach funkcjonujących w Szkole Podstawowej. Praca z dziećmi i uczniami w dniach 29-31.03 oraz 7- 9.04 będzie prowadzona z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Terapeuci WWRD pozostają w kontakcie z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia.

Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej od 22.03.2021 do 11.04.2021

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 18 marca 2021 zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Dyrektor SOSW podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć stacjonarnych we wszystkich oddziałach funkcjonujących w Szkole Podstawowej. Uczniowie przechodzą na tryb pracy zdalnej. Szczegółowe zasady pracy  klas młodszych przekażą wychowawcy w bezpośrednich kontaktach z rodzicami .
W trybie stacjonarnym pracują terapeuci  wczesnego wspomagania rozwoju oraz oddziały przedszkolne.  Dla uczniów klasy ósmej organizowane są konsultacje. Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III Szkoły Podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła organizuje opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły.

Informacja dotycząca funkcjonowania Szkoły Podstawowej

Informujemy, że od 1 marca, do odwołania naukę w trybie stacjonarnym, z zachowaniem ścisłych zasad reżimu sanitarnego, kontynuować będą uczniowie klas I- III, zespołów edukacyjno- terapeutycznych, dzieci z oddziałów przedszkolnych a także zajęć rewalidacyjno- wychowawczych.
 
W klasach IV- VIII kontynuowana będzie praca zdalna. Decyzje o zmianie trybu nauczania będą podejmowane w kolejnych terminach w zależności od sytuacji epidemicznej – ze względu na bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły, mając na uwadze wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
                                                                                                                                                      Dyrekcja

Informacja dotycząca funkcjonowania Szkoły Podstawowej

 

Szkoła  Podstawowa nr 54 do dnia 26 lutego 2021 będzie pracować w takim samym trybie jak dotychczas.

 

Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I- III szkół podstawowych, decyzją Dyrektora Ośrodka w terminie 18- 31.01.2021 zajęcia w klasach I-III, oddziałach przedszkolnych, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się stacjonarnie lub w trybie hybrydowym.

Nauczanie w klasach IV –  VIII odbywać się będzie  w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi pracy szkoły w reżimie sanitarnym zamieszczonymi  pod adresem :
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

 

 

Życzenia świąteczne

Pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiego dobra w nadchodzącym 2021 roku życzy

Dyrektor Ośrodka

Iwona Majewska

Accessibility