Informacja dla rodziców i opiekunów

W dniach 18-20 kwietnia (środa, czwartek, piątek) uczniowie klasy III gimnazjum przystępują do egzaminu gimnazjalnego. W tym czasie nie prowadzone będą zajęcia lekcyjne, uczniowie objęci będą opieką świetlicową. Dowóz do szkoły odbywa się w tych samych godzinach, działa również stołówka szkolna. Proszę o złożenie do wychowawców klas, w terminie do 13 kwietnia, pisemnych oświadczeń na temat obecności dziecka w szkole.

(nie dotyczy dzieci objętych opieką przedszkolną, zajęciami rewalidacyjno- wychowawczymi i wczesnym wspomaganiem; te zajęcia odbywają się w trybie normalnym)

Z Misją w Jeevodaya- zarażaj dobrem

Pani Edyta Masternak, która na co dzień pracuje Schronisku dla Nieletnich w Dominowie opowiedziała wychowankom internatu o swojej misji do Indii. Przez sześć tygodni pomagała jako wolontariuszka w Ośrodku Rehabilitacji Trędowatych Jeevodaya. Opisane barwnym językiem przeżycia, smaki i zapachy Indii, głęboko zapadną w pamięci dzieci.

Kontynuuj czytanie

115 rocznica urodzin Józefa Czechowicza

15 marca w Teatrze NN wychowankowie internatu pod opieką wychowawców p. D.Polonis, p. G. Szynkaruk i p. I. Korgul brali udział w obchodach 115 rocznicy urodzin poety Józefa Czechowicza.
Nikt przed Czechowiczem nie opisał tak pięknie Lublina… „Miasto rodzinne, ilekroć ciężko lub najciężej, do ciebie zwracam się pamięcią (…). Miasto na skłonie pagórka rozłożone, dzwoniące kościołami dzieciństwa, poddające mury odwiecznych budowli słońcu, które tam tyle razy wschodziło, to samo, co i gdzie indziej, lecz inne”.

  

Nikola Wojciechowska w półfinale Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki

Znamy wyniki eliminacji do 14. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Wśród 16 półfinalistów znalazła się uczennica naszej szkoły – Nikola Wojciechowska.  Przed Nikolą i Panią Renatą Sieńko-Kreft jeszcze mnóstwo przygotowań bo już 5 maja wielki  koncert półfinałowym, który odbędzie się  Łazienkach Królewskich w Warszawie.  Trzymamy Kciuki

Warsztaty w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN”

Dnia 13 marca 2018 r. uczniowie klas VI szkoły podstawowej oraz II gimnazjum pod opieką p. M. Wawszczak oraz p. M. Kościuk wzięli udział w warsztatach edukacyjnych zorganizowanych przez Ośrodek „Brama Grodzka –Teatr NN”, przygotowujących młodzież do udziału w Misterium Światła i Ciemności . Spotkanie to miało na celu przypomnienie tragicznych wydarzeń związanych z likwidacją w 1942 r. getta na Podzamczu.


Kontynuuj czytanie

Dzień Wiosny 2018!

           W dniu 23. 03. 2018 na terenie Ośrodka odbył się Festyn Integracyjny z okazji DNIA WIOSNY. Impreza zorganizowana została ze środków pozyskanych z FUNDACJI TESCO- DECYDUJESZ POMAGAMY, grant wynosił 5000 złotych. Organizatorem imprezy było Lubelskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych ,, Zdobywcy Marzeń”. Priorytetem całego przedsięwzięcia było zintegrowanie dzieci niepełnosprawnych z ich rówieśnikami w pełni sprawnymi. W tym celu zaprosiliśmy gości, uczniów SP nr. 4, w Lublinie. Dzieci miały możliwość  nawiązać nowe znajomości, zintegrować się z grupą rówieśniczą oraz ciekawie spędzić czas. Do atrakcji należały m.in: dogoterapia, gry i zabawy ruchowe, kącik  artystyczno/plastyczny, kącik sensoryczny oraz poczęstunek: czekoladowa fontanna, owoce, słodycze, pizza, napoje. Odbył się również  Konkurs Piosenki oraz teleturniej 1 z 10.  Dziękujemy Fundacji Tesco, inicjatorom i realizatorom pomysłu oraz gościom zaproszonym.

Światowy Dzień Osób z Zespołem Downa

   W dniu 21 marca włączyliśmy się w obchody Światowego Dnia Osób z Zespołem Downa. My opiekunowie i nauczyciele upominamy się o więcej praw, lepszą opiekę zdrowotną i samodzielną dorosłość osób z Zespołem Downa. Naszą odpowiedzią na trisomię 21 pary chromosomów jest więcej tolerancji, akceptacji, pomocy i zrozumienia uczniowie zaprezentowali zróżnicowany repertuar – od tańca „Wyginam śmiało ciało” – „Madagaskar”po „Franka Kimono” i utwór Filipinek – „Parasolki”. Wspólnie odśpiewaliśmy hymn „Zbudujemy lepszy świat”, któremu towarzyszyło układanie „świata” z  pudełkowyh puzzli. Uroczystość przygotowały panie: A.Gajewska, E.Podstawka, A.Sprawka, A.Borzęcka-Sagan, A. Cichowlas, B.Krzych i A.Kułaga

Dziękujemy!

Wiele działań podejmowanych przez naszą placówkę wykracza poza standardowe wymagania systemu kształcenia. Staramy się zapewniać uczniom ciekawe formy zdobywania wiedzy i rozwijania zainteresowań. Realizujemy szereg projektów edukacyjnych, działań pozalekcyjnych, wycieczek itp.

Wiele z tych działań byłoby trudne a nawet niemożliwe do zrealizowania bez pomocy i wsparacia osób i instytucji dobrego serca. To dzięki nim sprawniej rozwijamy naszą bazę dydaktyczną, a uczniowie nie tylko teoretycznie ale i praktycznie mogą zgłębiać wiedzę i poznawać świat z lepszej strony.

15 marca 2018r. Zostały przekazane zestawy komputerowe przez pracowników PZU. Komputery są w pełni sprawne i mogą być nadal z powodzeniem wykorzystywane.

Podczas przekazywania sprzętu komputerowego miło było zobaczyć uśmiechnięte twarze dzieci. Komputery trafiły do klas 2b i 2c, gdzie będą wykorzystywane podczas zajęć edukacyjnych.

Serdecznie dziękujemy!

Teatr OTTO z nagrodami!

Po ubiegłorocznym sukcesie teatru OTTO w wojewódzkim przeglądzie teatralnym (II nagroda), teraz aktorzy z naszego ośrodka wystąpili w Ogólnopolskim Przeglądzie Form Teatralnych inspirowanych myślą Jana Pawła II .

Tym razem do zespołu teatralnego z SP dołączyli uczniowie z kl. III gimnazjum, by przygotować „Przypowieść o zgubionej owcy” wg. scenariusza i w reżyserii Renaty Łęczyńskiej. Kontynuuj czytanie

Mateusz Boguszewski zwycięzcą Ogólnopolskiego Konkursu

Pielęgnując polskie tradycje i zwyczaje wielkanocne w Ogrodzie Jordanowskim odbył się VI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Pisanka 2018. 

W kategorii wiekowej od 5 do 8 lai I miejsce zajął Mateusz Boguszewski.

Nad konkursem patronat honorowy objęło Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno – Spożywczego w Szreniawie.

Accessibility