Sportowe wyjazdy

                            Pierwszy wyjazd w sierpniu w 2017 r, drugi w czerwcu 2018 a trzeci w październiku 2018r. to tylko letnie obozy sportowo rehabilitacyjne zorganizowane we współpracy Uczniowskiego Klubu Sportowego ,,Okej” i Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, w których nasi uczniowie brali czynny udział. Wszystkie te letnie obozy stacjonowały w przepięknej nadmorskiej miejscowości – Jastrzębia Góra w Ośrodku Wczasowym ,,Zew Morza”.  Letni wyjazd  to tylko nad morze, ale jesienny?  Niejeden pomyśli co tu robić i tu zdziwiłby się też nie jeden,  Każdy dzień wypełniony był po brzegi zajęciami wspierającymi proces rehabilitacji, rozwoju fizycznego i intelektualnego : codziennie basen, na którym jedni doskonalili swoje umiejętności pływackie, inni dopiero poznawali tajniki dobrego pływania a jeszcze inni grzali się w jacuzzi,  codzienne zdrowotne spacery po plaży i zalesionych sosnami wydmach, kilka wypraw do pobliskich lasów i upajanie się jego jesiennym widokiem, zapachami i skarbami np. grzybami, które sami zbieraliśmy z myślą o szkolnej wigilii:} a wieczorami…..wszelkie konkursy, rozgrywki i pełna integracja.  Konkurs pn. ,,Jeden z czternastu” to ulubiona zabawa bez względu na wiek pozwalająca innym zabłysnąć wiedzą a innym poznawać tego czego jeszcze  nie znali, konkurs pn.,, Mam talent” pozwala pokazać to co potrafimy najlepiej; śpiewać, tańczyć, recytować, mecz w piłkę nożną na hotelowym boisku to dla chłopców raczej, ale  już rozgrywki w ,,piłkarzyki”  to nieodzowne codzienne zajęcie dla obu płci.  W tej zabawie wszyscy doskonaliliśmy umiejętności  manualne i ruchowo – wzrokowe. Każdy dzień kończyliśmy dyskoteką i gimnastyką po której po 22;00 usypialiśmy w mgnienia oku aby następnego ranka chcieć wszystkiego od nowa. Urozmaiceniem pobytu było ognisko z kiełbaskami abyśmy się  mogli poczuć jak na prawdziwym obozie a o oprawę muzyczną zadbali nasi podopieczni i …..były tańce, śpiewy i hulanki:} . Dopełnieniem naszego wyjazdu to 17-te urodziny Malwinki. Zamówiliśmy pyszny tort, szampan i zabawę do utraty tchu. Było cuuuuudnie.

wizyta uczniów 3 gimnazjum w Wojewódzkim Urzędzie Pracy

W dniu 16 października uczniowie klasy 3 gimnazjum udali się do WUP. Razem z nimi byli uczniowie ostatnich klas szkół z ulicy Wyścigowej. 

Na spotkaniu dowiedzieli się jakich zawodów pracownicy są poszukiwani w Polsce i województwie lubelskim oraz w których zawodach jest obecnie nadwyżka pracowników. Uczniowie dostali ciekawe materiały do zapoznania się m.in. jak pisać CV, czym należy się kierować przy wyborze zawodu.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Zapraszamy

na naszą

stronę internetową:

wwrdlublin.wordpress.com

i

Facebooka:

www.facebook.com/wczesnewspomaganierozwoju.hirszfelda.lublin

 

Wsparcie od Biedronki

      Kolejny raz otrzymaliśmy wsparcie dla naszych podopiecznych z zespołów edukacyjno – terapeutycznych. Tym razem pomocy w postaci materiałów plastycznych o wartości 750 złotych udzielił nam dyskont spożywczy Biedronka. Serdecznie dziękujemy w imieniu dzieci.

                                                                                                                                                                         Magdalena Wawszczak

Podziękowanie

    Składamy serdeczne podziękowania dla firmy Markopol Sp. z o.o. za przekazanie akcesoriów kuchennych o wartości 800 zł. Przekazane artykuły będą nieocenioną pomocą podczas prowadzenia zajęć kulinarnych.

                                                                                                                                                                                   A.Wardzińska, A. Janik

Miauczy kotek – warsztaty muzyczne i udział w koncercie dzieci niedowidzących.

         Warsztaty muzyczne „Miauczy kotek”, zorganizowane przez fundację ANIMEA  odbyły się w świetlicy szkolnej w  ostatnim tygodniu października.  Celem części warsztatowej było wzbudzenie w uczestnikach poczucia własnego potencjału dźwiękowego poprzez stworzenie warunków do rozwoju twórczego aktywności, a ich efektem – przygotowanie dzieci do czynnego uczestnictwa w koncercie. Projekt został dofinansowany w ramach programu Kultura -Interwencje 2018 Narodowego Centrum Kultury. Dnia 27.09.18  dzieci klas młodszym uczestniczyły w koncercie podsumowującym projekt w Centrum Kultury w Lublinie. 

Informacja o przedszkolu

Zapraszamy na naszą stronę na facebooku – www.facebook.com/pages/category/Community/Przedszkolaki-z-Hirszfelda-1889756641237877/

Medal Prezydenta Miasta Lublin dla Pani Dyrektor Iwony Majewskiej!

W dniu 26 września 2018 roku Pani Dyrektor Iwona Majewska otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublin w uznaniu za osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej oraz wkład i zaangażowanie w budowaniu systemu wsparcia dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych w Mieście Lublin z podziękowaniem za wzorową realizację powierzonych obowiązków. Serdecznie gratulujemy!!!

Informacja

Wiodący Ośrodek Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczy (WOKRO)

Informujemy, że między Miastem Lublin a Ministerstwem Edukacji Narodowej zostało podpisane porozumienie na realizowanie przez SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Zgodnie z postanowieniami porozumienia na obszarze Miasta Lublin  nasza placówka  pełni rolę Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego. Działalność WOKRO przewidziana jest do roku 2021.Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki, w tym także prowadzenie dodatkowych zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka w Mieście Lublin. WOKRO wspiera rodziców i dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością do czasu podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego:

 • udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka;
 • wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy, w szczególności rehabilitacyjnej, terapeutycznej, fizjoterapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej;
 • wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy dzieciom;
 • organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na warunkach i w formach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w wymiarze do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, w tym – w zależności od potrzeb dziecka – dodatkowych usług terapeutów, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, logopedów i innych specjalistów;
 • koordynowanie korzystania z usług specjalistów dostępnych na obszarze miasta, w tym:
 • zbieranie i upowszechnianie informacji o usługach i świadczących je specjalistach,
 • prowadzenie akcji informacyjnych,
 • monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy dzieciom i ich rodzinom.

Zajęcia wczesnego wspomagania w ramach WOKRO organizuje się w oparciu o regulamin i na podstawie dokumentacji:

 • pisemnego podania rodzica/opiekuna prawnego, składanego do Dyrektora Ośrodka;
 • opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydanej przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną;
 • potwierdzenia zameldowania dziecka.

Dyrektor niezwłocznie po złożeniu podania przez rodziców wyznacza zespół specjalistów, który wskazuje właściwe dla dziecka i jego rodziny formy, wymiar i czas realizacji kompleksowej pomocy (arkusz obserwacji dziecka – diagnoza potrzeb).

Organizacja zajęć wczesnego wspomagania w ramach WOKRO odbywa się na warunkach określonych w przepisach oświatowych.

Dyrektor powołuje Zespół wczesnego wspomagania rozwoju, zwany dalej „Zespołem” odrębnie dla każdego dziecka, wśród członków Zespołu wyznacza koordynatora.

Kontakt: SOSW dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie

teł/fax sekretariat: 81 7471423, 817483639

koordynator : Iwona Majewska, Ewa Puderecka

poczta elektroniczna: poczta@oswnw.lublin.eu

strona internetowa: soswlublin.pl/hirszfelda

Załączniki:

„Za życiem” podanie

Zapisy oraz konsultacje

 

 

Moskwa nas zachwyciła!

         Wizyta w Moskwie to efekt realizacji projektu Polsko-Rosyjskiej Wymiany Młodzieży ze szkołą dla Dzieci Niewidomych w Moskwie, dotyczącego sportowej ścieżki tematycznej „Ze wszystkich nieważnych rzeczy footbol jest zdecydowanie najważniejszą. Na ile sport stał się dla współczesnego człowieka ostatnim świętym rytuałem”.  Młodzież z naszych szkół  ( po 10 uczniów z każdej) wspólnie realizując projekt miała okazję zmierzyć się w sportowych rozgrywkach w goalball, ale również znalazł się czas na wzajemne poznanie i zwiedzanie Moskwy.   Pomimo barier językowych uczestnicy świetnie bawili się podczas gier i zabaw integracyjnych i sportowych.. Udało nam się zobaczyć Delfinarium oraz Pawilon Technologii z niesamowitymi robotami, weszliśmy na Łużniki – moskiewski stadion sportowy, który może pomieścić 81. tys. widzów i gdzie rozegrano finałowy mecz mistrzostw świata 2018 r. Odwiedziliśmy także Ławrę Troicko – Siergiejewską (męski klasztor prawosławny), oglądając wspaniałe cerkwie, wpisane na Listę Swiatowego Dziedzictwa UNESCO.   Zapraszamy do obejrzenia zdjęć i już czekamy na rewizytę w październiku!                                                                                                                                                                                                                                    

Accessibility