Informacja na temat funkcjonowania Szkoły Podstawowej

Na podstawie Rozporządzenia  Ministra Edukacji  i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 zmieniającego  rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I- III szkół podstawowych, decyzją Dyrektora Ośrodka w terminie 18- 31.01.2021 zajęcia w klasach I-III, oddziałach przedszkolnych, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze odbywają się stacjonarnie lub w trybie hybrydowym.

Nauczanie w klasach IV –  VIII odbywać się będzie  w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zajęć.

Prosimy o zapoznanie się z wytycznymi dotyczącymi pracy szkoły w reżimie sanitarnym zamieszczonymi  pod adresem :
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

 

 

Życzenia świąteczne

Pełnych miłości i spokoju Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiego dobra w nadchodzącym 2021 roku życzy

Dyrektor Ośrodka

Iwona Majewska

Święta tuż, tuż…

Święta tuż, tuż… bożonarodzeniowa atmosfera staje się coraz bardziej wyczuwalna.
My na zajęciach zdalnych postanowiliśmy wykonać własnoręcznie ozdoby na choinkę. Są to zawieszki z masy solnej.
Postały piękne koniki, gwiazdki, serduszka… Po wysuszeniu będziemy je ozdabiać brokatem a potem już tylko stroić nasze zielone drzewko.

 

INFORMACJA

Informujemy, że dni 21 i 22 grudnia, zgodnie ze zmodyfikowanym kalendarzem szkolnym,
są dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktycznych. Dla uczniów klas I- III organizowane
są zajęcia świetlicowe.

Rotary Spełnia Marzenia (08.12.2020)

Jak co roku w okresie świątecznym otrzymaliśmy prezenty w ramach akcji Rotary Spełnia Marzenia.

W tym roku panowie z organizacji charytatywnej Rotary Club Lublin sfinansowali zakup gier planszowych i puzzli wychowankom internatu. Prezenty te pomogą młodzieży spędzać wspólnie czas w sposób aktywny, rozwijać kompetencje społeczne, oraz zwyczajnie dobrze się bawić z kolegami.

Prezenty odebrała Pani wicedyrektor Ośrodka Danuta Kaczorowska,

Klub Rotary reprezentowali panowie:  Andrzej Zdunek, Wojciech Brakowiecki i Dorian Flis

OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie Synergia zaprasza rodziców uczniów niepełnosprawnych zainteresowanych świadczeniem usług opiekuńczych i wsparciem dziecka w trakcie nauki zdalnej. Informacje dotyczące projektu można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem Stowarzyszenia Synergia: 513371766

Psycholog szkolny
 

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

Z okazji 102 rocznicy odzyskania niepodległości przez nasza Ojczyznę zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie historycznym. Prezentację przygotowała Aleksandra Potapczuk przy merytorycznym wsparciu Pań: Moniki Kościuk i Magdaleny Wawszczak. Piosenkę patriotyczną wykonała Nikola Wojciechowska.

Konkurs historyczny

11 listopada – ważna data dla każdego Polaka

Święto Niepodległości to bardzo ważny dzień dla Polaków.
 
My postanowiliśmy wspólnie z wychowankami uczcić tę datę i podczas zajęć zdalnych wykonaliśmy godło Polski.
Był to też czas, by porozmawiać o historii naszego kraju, genezie godła polskiego, a także szacunku do symboli narodowych.
Na kolejnych zajęciach wspólnie odśpiewaliśmy hymn Polski i inne pieśni patriotyczne.

INFORMACJA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA OŚRODKA

  Szanowni Rodzice!

    W odniesieniu do wytycznych MEN informujemy, że do  22 grudnia 2020 r.  nauczanie w klasach IV –  VIII odbywać się będzie nadal w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy Teams Microsoft zgodnie z tygodniowym planem zająć.

    Klasy I-III, zajęcia edukacyjno-terapeutyczne  oraz  zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
do 22  grudnia 2020 pracują w systemie hybrydowym, zgodnie z prośbami wyrażonymi przez rodziców.

O wszelkich dalszych decyzjach będziemy informować Państwa za pośrednictwem wychowawców klas , strony internetowej Ośrodka  oraz  dziennika elektronicznego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                                                                           Dyrekcja SOSW

                   

Ogłoszenie

Wojewoda Lubelski

poszukuje kadry medycznej gotowej do podjęcia pracy

w organizowanym szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19 z terenu województwa lubelskiego

W związku z eskalacją epidemii choroby wywołanej wirusem SARS–CoV–2, zaistniała konieczność podjęcia na terenie całego kraju działań na niespotykaną dotąd skalę i przyjęcia niestandardowych rozwiązań. Jednym z nich jest tworzenie szpitali tymczasowych. Obecnie w wielu placówkach opieki zdrowotnej występują niedobory łóżek oraz kadry medycznej. Rosnąca liczba chorych w powiązaniu z czasowym wyłączeniem z pracy personelu medycznego, spowodowanym chorobami, izolacją lub kwarantanną, pomimo wielkiego wysiłku i poświęcenia czynnych pracowników oraz społecznej solidarności, prowadzi do trudnej sytuacji w zakresie opieki nad pacjentami.

Wychodząc naprzeciw konieczności zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych mieszkańców województwa lubelskiego oraz realizując misję wyznaczoną przez Rząd RP, Wojewoda Lubelski PILNIE poszukuje osób gotowych do podjęcia pracy w organizowanym w Lublinie szpitalu tymczasowym dla pacjentów chorych na covid-19, przede wszystkim z wykształceniem medycznym i doświadczeniem zawodowym w podmiotach leczniczych systemu ochrony zdrowia. 

Kontynuuj czytanie

Accessibility