Dnia 19 lipca 2019 r. w ramach projektu 12.4 „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” zakończyliśmy ostatnie z zadań – staż zawodowy uczniów u pracodawcy.

W stażu brali udział uczniowie w zawodzie technik informatyk i technik masażysta. Staż uczniowie odbywali w lubelskich firmach: MIKROBIT, Multimedia – Center Piotr Dąbrowski, NZOZ Magnoliowa.

Dzięki realizacji projektu, który trwał od maja 2017 r., działające w naszym Ośrodku pracownie informatyczne i pracownia masażu zostały doposażone w nowoczesne urządzenia i pomoce dydaktyczne.

W trakcie trzech lat nauczyciele i uczniowie mieli możliwość skorzystania z różnorodnych form zdobywania wiedzy i poszerzania swoich wiadomości i umiejętności poprzez udział w studiach podyplomowych, szkoleniach, stażach, wyjazdach studyjnych czy zajęciach specjalistycznych.

Był to czas wspaniałej i owocnej pracy dla nas wszystkich.

Metryka
Autor tekstu: Beata Pałka
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska