Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): PIĄTY

Kwalifikacje

EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum

EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych

Główne zadania i czynności zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik archiwista powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji EKA.02. Organizacja i prowadzenie archiwum:

 1. gromadzenia, przechowywania i udostępniania zasobu archiwalnego,
 2. ewidencjonowania dokumentacji aktowej,
 3. brakowania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania,
 4. przekazywania dokumentacji do archiwum państwowego;

w zakresie kwalifikacji EKA.03. Opracowywanie materiałów archiwalnych:

 1. opracowywania i zabezpieczania dokumentacji aktowej, technicznej i geodezyjno-kartograficznej,
 2. opracowywania dokumentacji audiowizualnej,
 3. gromadzenia dokumentacji na nośnikach elektronicznych.

Możliwości pracy w zawodzie

Możesz pracować między innymi:

 • w urzędach administracji państwowej i samorządowej;
 • w przedsiębiorstwach państwowych;
 • w organach władzy sądowniczej;
 • w instytucjach kościelnych;
 • w bibliotekach;
 • w muzeach;
 • w archiwach zakładowych i państwowych;
 • w szpitalach;
 • w sanatoriach;
 • w firmach usługowych;
 • w firmach ubezpieczeniowych;
 • we własnej firmie.