W dniu 20.12.23r. cała społeczność szkolna uczestniczyła w montażu poetycko-muzycznym pt. „Jest taki dzień…”, przygotowanym pod kierunkiem p. M. Drozd i p. E. Kożuszek. Wiersze o tematyce świątecznej, kolędy i pastorałki wprowadziły nas w nastrój zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Swoim występem uroczystość uświetnili goście ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lublinie. Spotkanie zakończyło się złożeniem świątecznych życzeń przez Panią Dyrektor Iwonę Majewską oraz wspólnym zaśpiewaniem kolędy „Wśród nocnej ciszy”.