„Młody kreator sztuki kulinarnej”

Głównym celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań kulinarnych i predyspozycji do zawodu oraz zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu technologii gastronomicznej poprzez:

 • doskonalenie umiejętności sporządzania i ekspedycji potraw i napojów,
 • doskonalenie umiejętności przygotowania potraw i prostych dań obiadowych różnymi metodami i technikami,
 • doskonalenie umiejętności planowania okolicznościowych jadłospisów,
 • kształcenie umiejętności nakrywania stołów do posiłków codziennych i okolicznościowych (dekoracja stołu i poprawne ułożenie zastawy stołowej),
 • wdrażanie zasad zdrowego odżywiania się,
 • rozwijanie umiejętności wzajemnej współpracy i pomocy,
 • kształtowanie umiejętności organizowania stanowiska pracy zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.

W ramach działania koła gastronomicznego planujemy:

 • współpracę z gastronomią lubelską,
 • organizowanie i przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad o tematyce żywieniowej i gastronomicznej,
 • uczestnictwo w akcjach przeznaczonych dla młodzieży podejmujących zagadnienia zdrowej żywności i zdrowego stylu życia,
 • redagowanie artykułów o tematyce żywieniowej w gazetce szkolnej,
 • udział młodzieży w wycieczkach edukacyjnych do restauracji i na targi gastronomiczne.

Zajęcia koła gastronomicznego odbywać się będą w modułach 3-4 godzinnych, raz w miesiącu i według potrzeb uczestników.
Opiekunowie koła gastronomicznego: mgr inż. Michał Pawlak oraz mgr Monika Wójcik.

Metryka
Autor tekstu: Michał Pawlak
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska