Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): PIĄTY

Kwalifikacje

MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu 

Główne zadania i czynności zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik masażysta powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.10. Świadczenie usług w zakresie masażu:

 1. wykonywania masażu w celach terapeutycznych u osoby chorej;
 2. wykonywania masażu w celu wspomagania przebiegu treningu u zawodników sportowych;
 3. wykonywania masażu u osoby zdrowej w celu profilaktycznym i relaksacyjnym;
 4. prowadzenia działalności profilaktycznej, popularyzującej zachowania prozdrowotne.

Możliwości pracy w zawodzie

Możesz pracować między innymi:

 • w zakładach opieki zdrowotnej;
 • w sanatoriach;
 • w ośrodkach rehabilitacyjnych;
 • w ośrodkach sportowych;
 • w ośrodkach odnowy biologicznej;
 • w hotelach;
 • w uzdrowiskach;
 • w klinikach zdrowia;
 • we własnej firmie