ZADANIA ZREALIZOWANE I ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W I SEMESTRZE

Zadanie 1 – Organizacja staży i praktyk zawodowych oraz wykładów i warsztatów u pracodawców dla uczniów.
W lipcu  2017r. uczniowie technikum w zawodzie technik informatyk uczestniczyli w miesięcznych praktykach zawodowych u pracodawców. Staże zawodowe odbywały się w lubelskich firmach: Vico sp.j., Ctrl+Z Serwis Komputerowy, Proacta.
Zadanie 2 – Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych.
Od października nauczyciele zawodu – technik informatyk i technik masażysta będą uczestniczyć w różnorodnych szkoleniach i studiach podyplomowych, mających na celu zdobycie nowych wiadomości i  umiejętności, które wykorzystają w pracy z młodzieżą.
Zadanie 3 – Wdrażanie nowych innowacyjnych form nauczania zawodowego.
Od października 2017r. uruchomiona zostanie platforma e-learningowa – ( technik informatyk).
Zadanie 4 – Zwiększenie dostępu uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technik i technologii we współpracy z uczelniami wyższymi.
W listopadzie 2017r.  uczniowie w zawodzie technik masażysta będą brali udział w wizycie studyjnej na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, gdzie zapoznają się z różnorodnymi metodami terapii manualnej.
Zadanie 5 – Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.
Od października 2017r. rozpoczną się zajęcia specjalistyczne:

W zawodzie technik masażysta

 • Anatomia i fizjologia – warsztaty
 • Masaż leczniczy – warsztaty
 • Dietetyka i planowanie żywienia w chorobach układu ruchu i wybranych jednostkach chorobowych

W zawodzie technik informatyk

 • Wdrażanie systemów witryn internetowych opartych o system zarządzania CMS
 • W październiku 2017r. uczniowie technikum będą brali udział w  laboratoriach z robotyki – zajęcia warsztatowe w Centrum Nauki Kopernik.
Zadanie 6 – Doposażenie pracowni przedmiotów zawodowych.
Od września 2017r. rozpocznie się doposażenie pracowni informatycznej i pracowni masażu w nowoczesny specjalistyczny sprzęt umożliwiający doskonalenie umiejętności
 

ZADANIA ZREALIZOWANE I ZAPLANOWANE DO REALIZACJI W II SEMESTRZE

Projekt „Przejdź na zawodowstwo – dzisiaj szkoła jutro sukces” w ramach działania 12.4 Kształcenie zawodowe
(realizacja od lutego 2018 – lipiec 2018)

Zadanie 1- Organizacja staży i praktyk zawodowych oraz wykładów i warsztatów u pracodawców dla uczniów.

Technik informatyk

 • staż zawodowy u pracodawców (4 uczniów) – lipiec 2018

Technik masażysta

 • staż zawodowy u pracodawców (2 uczniów) – lipiec 2018

Zadanie 2 – Doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych.

Technik informatyk

 • kurs Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching (2 nauczycieli) – kontynuacja od grudnia 2017
 • kurs Adobe Photoshop (2 nauczycieli)- kwiecień 2018
 • studia podyplomowe Administrowanie sieciami komputerowymi (1 nauczyciel) – od lutego 2018
 • staż zawodowy u pracodawcy (1 nauczyciel – Firma VICO) – 2018

Technik masażysta

 • studia podyplomowe tyflopedagogika (1 nauczyciel) – (kontynuacja od grudnia 2017)

Zadanie 5 – Organizacja zajęć specjalistycznych oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień zwiększających szanse na rynku pracy.

Od listopada uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach specjalistycznych:

technik masażysta

 • Anatomia i fizjologia – warsztaty (kontynuacja od listopada 2017)
 • Masaż leczniczy – warsztaty (kontynuacja od listopada 2017)
 • Dietetyka i planowanie żywienia w chorobach układu ruchu i wybranych jednostkach chorobowych (kontynuacja od listopada 2017)

Podręczniki i literatura do prowadzenia powyższych zajęć dodatkowych (pomoce dydaktyczne)

technik informatyk

 • Wdrażanie systemów witryn internetowych opartych o system zarządzania CMS (kontynuacja od listopada 2017)

Podręcznik do prowadzenia powyższych zajęć (pomoce dydaktyczne)

 • Programowanie aplikacji mobilnych (kontynuacja od stycznia 2018)

Podręcznik do prowadzenia powyższych zajęć (pomoce dydaktyczne)

 • Zajęcia warsztatowe z robotyki w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (marzec i maj 2018r razem brało udział 12 uczniów)

Technik informatyk

(Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć) – kamera cyfrowa Panasonic oraz mikrofon z funkcją nagrywania.

Technik masażysta

(Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć specjalistycznych stanowiące wyposażenie pracowni)

 1. aparat do masażu wibracyjnego, aparat do masażu pneumatycznego, zestaw 45 kamieni do masażu ciała, fotel do masażu karku, podnóżek dwustopniowy, parawan, olejki do masażu i olejki relaksacyjne, lalka do masażu Shantala, taboret obrotowy, środki dezynfekujące, szafka na ubrania.

 

Zrealizowane zadania:

Wizyta studyjna w Akademii Medycznej

W poradni rehabilitacyjnej