10 października 2023 r. Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs dla klas pierwszych pt.: „Co wiesz o swojej nowej szkole?” Uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące organizacji pracy naszego Ośrodka, nauczycieli i innych ciekawostek z życia szkoły. Okazało się, że najlepiej naszą placówkę poznała klasa 1kz. Drugie miejsce zajęła klasa 1az, trzecie klasa 1ppB. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom!Wszystkim uczniom życzymy, abyCzytaj całość

20 czerwca 2023 r. przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego Sebastian Sidor i Stanisław Naja wraz z opiekunem p. Magdaleną Majdańską uczestniczyli w konferencji „Młodzi dla Młodych – Działania lubelskiej młodzieży dla integracji środowisk młodzieżowych” z udziałem Zastępców Prezydenta Miasta Lublin Pani Beaty Stepaniuk-Kuśmierzak oraz Pana Mariusza Banacha.  Spotkanie to odbyło się w Wirydarzu Centrum Kultury w Lublinie przy ul. Peowiaków 12.Czytaj całość

22 marca w Lubelskim Centrum Kultury  przedstawiciele naszego Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem p. Magdaleną Majdańską uczestniczyli w spotkaniu pt. „Porozmawiajmy o młodzieży – spotkanie z lokalną młodzieżą”z udziałem Zastępców Prezydenta Miasta Lublin – Panią Beatą Stepaniuk-Kuśmierzak i Panem MariuszemBanachem, reprezentacją wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta Lublin oraz Młodzieżową Radą Miasta Lublin.Czytaj całość