W dniu 20.09.2023r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym w ramach trzeciej edycji Szkolnych Budżetów Obywatelskich. Celem wydarzenia była integracja z innymi placówkami realizującymi SBO oraz wspólne przygotowanie się do procesu tworzenia, wybierania i realizowania inicjatyw w społecznościach szkolnych.