Z radością informujemy, że nasze
XVII Liceum Ogólnolształcące otrzymało wsparcie finansowe
z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów
przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3.

Koordynatorem programu jest nauczyciel bibliotekarz – Anna Sotirow.

Zadania projektowe:

Narodowe Czytanie 2018 w bibliotece szkolnej
Pierwszy krok w bibliotece szkolnej
Dzień głośnego czytania
Nowości w bibliotece szkolnej
Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj
Warsztaty Aktywny Czytelnik
Spotkanie z Mickiewiczem
Wypożycz, przeczytaj, zrecenzuj – projekt czytelniczy
Projekty edukacyjne – podsumowanie Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska