Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): DRUGI

Kształcenie przewidziane jest dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Kwalifikacje
HGT.05 Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie

Główne zadania i czynności zawodowe
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji HGT.05.Wykonywanie prac pomocniczych w obiektach świadczących usługi hotelarskie:
1) wykonywania czynności pomocniczych związanych z obsługą gości;
2) wykonywania czynności porządkowych wewnątrz obiektu świadczącego usługi hotelarskie;
3) wykonywania czynności pomocniczych w otoczeniu obiektu świadczącego usługi hotelarskie.

Możliwości pracy w zawodzie
Możesz pracować między innymi:
• w hotelach, pensjonatach i motelach;
• w domach wypoczynkowych i ośrodkach SPA;
• w ośrodkach wypoczynkowych i sanatoriach.