1.      

Zebranie  Rady Pedagogicznej

30.08.2021 godz.11.00

2.      

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2021

3.      

Zebrania z rodzicami.

Szkoła podstawowa

Szkoły ponadpodstawowe

 

20.09.2021

24.09.2021

4.      

Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych

do 30.09.2021

5.      

Dzień Edukacji Narodowej, Dzień patrona Ośrodka.

Ślubowanie klas pierwszych.

14.10.2021

 

6.      

Święto Niepodległości.

10.11.2021

7.      

Zebrania Klasowych zespołów Nauczycieli klas 4kt, 4it,4mt,3al.

1-2.12.2021

8.      

Termin wystawiania ocen w klasach 4kt, 4it,4mt,3al.

06.12.2021

9.      

Klasyfikacyjne  zebranie Rady pedagogicznej klas 4kt, 4it, 4mt,3al.

09.12.2021

10.            

Wieczór wigilijny. 

grudzień 2021

11.            

Ostateczny termin zawiadamiania rodziców  o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec I-go semestru.

do 20.12.2021

12.            

Ferie świąteczne.

23.12 – 31.12. 2021

13.            

Zebranie klasowych zespołów nauczycieli (wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia ).

10 – 14.01.2022

14.            

Egzaminy semestralne w szkole policealnej

do 20.12.2021

15.            

Klasyfikacyjne  zebranie Rady pedagogicznej

19.01.2022H 20.01.2022W

16.            

Koniec pierwszego semestru szkoły policealnej.

23.01.2022

17.            

Egzaminy zawodowe

według harmonogramu CKE

18.            

Zebrania z rodzicami.

21.01.2022

19.            

Plenarne  zebranie Rady Pedagogicznej.

 

20.            

Ferie zimowe.

14 -27.02.2022

21.            

Ostateczny termin zawiadamiania rodziców  uczniów klas  3al, 4kt, 4it,4mt o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.

26.03.2022

22.            

Wiosenna przerwa świąteczna.

Zebranie KZN klas maturalnych 3al, 4kt, 4it,4mt.

14. -19.04.2022

20-21.04. 2022

23.            

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas 3al, 4it, 4kt, 4mt.

26.04.2022

24.            

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.

29.04.2022

25.            

Praktyki zawodowe

04 -31.05.2022

26.            

Egzamin maturalny

od 04.05.2022

27.            

Egzamin ósmoklasisty

 24-26.05.2022

28.            

Ostateczny termin zawiadamiania rodziców   o   ocenach    na koniec roku szkolnego .

do 13.05.2022

29.            

Egzaminy semestralne w szkole policealnej

do 13.05.2022

30.            

Zebranie KZN pozostałych klas. Zaplanowanie zajęć rewalidacji na przyszły rok szkolny.

06-10.06.2022

31.            

Egzaminy zawodowe.

według harmonogramu CKE

32.            

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

13.06.2022H

14.06.2022W

33.            

Zakończenie roku szkolnego.

24.06.2022

34.            

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

czerwiec 2022