Terminarz organizacji roku szkolnego 2023/2024

1.      

Zebranie  Rady Pedagogicznej

30.08.2023 godz.10.00

2.      

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023

3.      

Zebrania z rodzicami.

Szkoła podstawowa

Szkoły ponadpodstawowe

 

 

29.09.2023 W

4.      

Termin złożenia wstępnych deklaracji maturalnych

do 29.09.2023

5.      

Dzień Edukacji Narodowej, Dzień patrona Ośrodka.

Ślubowanie klas pierwszych.

13.10.2023

 

6.      

Święto Niepodległości.

10.11.2023

7.      

Zebrania Klasowych zespołów Nauczycieli klas 4alp, 4blp, 5ktp, 5itp.

04.12.2023

8.      

Termin wystawiania ocen w klasach 4alp, 4blp, 5ktp, 5itp.

11.12.2023

9.      

Klasyfikacyjne  zebranie Rady pedagogicznej klas 4alp, 4 blp,  5ktp, 5itp.

14.12.2023

10.            

Wieczór wigilijny. 

grudzień 2023

11.            

Ostateczny termin zawiadamiania rodziców  o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec I-go semestru.

do 03.01.2024

12.            

Ferie świąteczne.

23.12 – 31.12.2023

13.            

Zebranie klasowych zespołów nauczycieli (wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia ).

02 -10.01.2024

14.            

Egzaminy semestralne w szkole policealnej

do 18.12.2023

15.            

Klasyfikacyjne  zebranie Rady pedagogicznej

 18.01.2024 

16.            

Koniec pierwszego semestru szkoły policealnej.

19.01.2024

17.            

Egzaminy zawodowe

od 09 -21 .01.2024

18.            

Zebrania z rodzicami.

26.01.2024

19.            

Plenarne  zebranie Rady Pedagogicznej.

 

20.            

Ferie zimowe.

29.01. do 09.02. 2024

21.            

Ostateczny termin zawiadamiania rodziców uczniów klas 4alp,4blp, 5itp, 5ktp o zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku szkolnego.

26.03.2024

22.            

Wiosenna przerwa świąteczna.

Zebranie KZN klas maturalnych 4alp,4blp, 5itp, 5ktp

28.03 -02.04.2024

16-18.04. 2024

23.            

Klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej klas 4alp,4blp, 5itp, 5ktp

23.04.2024

24.            

Zakończenie roku szkolnego klas maturalnych.

26.04.2024

25.            

Praktyki zawodowe

06 -31.05.2024

26.            

Egzamin maturalny

od 07.05.2024

27.            

Egzamin ósmoklasisty

14-16.05.2024

28.            

Ostateczny termin zawiadamiania rodziców   o   ocenach    na koniec roku szkolnego .

do 17.05.2024

29.            

Egzaminy semestralne w szkole policealnej

do 17.05.2024

30.            

Zebranie KZN pozostałych klas. Zaplanowanie zajęć rewalidacji na przyszły rok szkolny.

03-14.06.2024

31.            

Egzaminy zawodowe.

od 
03 – 19.06.2024

32.            

Klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej.

18.06.2024

33.            

Zakończenie roku szkolnego.

21.06.2024

34.            

Plenarne zebranie Rady Pedagogicznej.

czerwiec 2024