Szkoła Podstawowa Liceum Technikum Branżowa Szkoła Usługowa Szkoła Policealna Szkoła Przysposabiająca do Pracy
2.11 2 – 3.11 2 – 3.11 2 – 3.11 2 – 3.11
29 – 30.04 29 – 30.04 29 – 30.04 29 – 30.04 29 – 30.04 29 – 30.04
02.05 02.05 02.05 02.05 02.05 02.05
14-16.05 egzamin ósmoklasisty
07 – 09.05 egzamin maturalny 07 – 09.05 egzamin maturalny 07-09.05 egzamin maturalny 07 – 09.05 egzamin maturalny
31.05 po Bożym Ciele 31.05 po Bożym Ciele 31.05 po Bożym Ciele 31.05 po Bożym Ciele 31.05 po Bożym Ciele 31.05 po Bożym Ciele
07.06 egzamin zawodowy 07.06 egzamin zawodowy 07.06 egzamin zawodowy 07.06 egzamin zawodowy