Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK): PIĄTY

Kwalifikacje

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

Główne zadania i czynności zawodowe

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

w zakresie kwalifikacji INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych:

 1. przygotowania do pracy systemu komputerowego i urządzeń peryferyjnych,
 2. administrowania systemami operacyjnymi,
 3. serwisowania i naprawiania urządzeń techniki komputerowej,
 4. przygotowania i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej;

w zakresie kwalifikacji INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych:

 1. tworzenia i administrowania stronami internetowymi,
 2. tworzenia, administrowania i użytkowania relacyjnych baz danych,
 3. programowania aplikacji internetowych,
 4. tworzenia i administrowania systemami zarządzania treścią.

Możliwości pracy w zawodzie

Możesz pracować między innymi:

 • w firmach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego;
 • w firmach administrujących sieciami komputerowymi;
 • w sklepach komputerowych;
 • w punktach serwisowych;
 • w jednostkach badawczo-rozwojowych i jednostkach naukowych;
 • w urzędach, bankach i przedsiębiorstwach w działach obsługi informatycznej;
 • we własnej firmie.