„Rozwijamy skrzydła i odfruwamy już”, pod takim hasłem 29 kwietnia 2022 roku pożegnaliśmy klasy maturalne. O godz. 10.00 w sali konferencyjnej odbyła się oficjalna uroczystość, podczas której dyrektor Iwona Majewska wręczyła wyróżniającym się uczniom świadectwa i dyplomy.Czytaj całość

Uczniowie szkoły branżowej z klas: 3oz, 3kz i 3tz, kształcący się w zawodach kucharz i ogrodnik, 28 kwietnia 2022 roku uczestniczyli w zajęciach interdyscyplinarnych zorganizowanych przez  nauczycieli przedmiotów zawodowych: p. Halinę Górniak, p. Michała Pawlaka i p. Monikę Wójcik.Czytaj całość

„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” Wisława Szymborska   Technikum Specjalne nr 2 dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych, Słabo Widzących, z Niepełnosprawnością Ruchową, w tym z Afazją, z Autyzmem, w tym z Zespołem Aspergera oraz z Niepełnosprawnościami Sprzężonymi  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej  w ramach programu wieloletniego – „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.Czytaj całość