Dnia 20 września uczniowie klas ponadpodstawowych wzięli udział w projekcji filmu „Raport Pileckiego”. Film ten to poruszająca historia wielkiego Bohatera drugiej wojny światowej – rotmistrza Witolda Pileckiego, który po zakończeniu działań zbrojnych próbował przeciwstawiać się narzuconej Polsce sowieckiej dominacji.