W ramach obchodów IX edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który w tym roku przebiegał pod hasłem „Ja na rynku pracy: moje talenty, moje kompetencje” w naszej szkole zorganizowana została prezentacja twórczości uczniów utalentowanych w różnych dziedzinach.

Podczas oficjalnego otwarcia, które odbyło się w świetlicy szkolnej 19 października, cała społeczność szkolna mogła poznać uczniów piszących wiersze i opowiadania , posłuchać występów wokalnych, obejrzeć film o szkolnych sportowcach oraz internetowe wizytówki uczniów uzdolnionych informatycznie. W ciągu całego tygodnia na pierwszym piętrze prezentowana była wystawa nagrodzonych na konkursach prac plastycznych naszych uczniów .
Podczas uroczystości otwarcia doradca zawodowy p. Agnieszka Najda omówiła, w jaki sposób talent i kompetencje wpływają na rozwój kariery zawodowej.
Impreza przebiegła w miłej atmosferze, pełnej uznania i życzliwości dla naszych szkolnych talentów.

Ogólnopolski Tydzień Kariery to inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Metryka
Autor tekstu: Agnieszka Najda
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska