Realizacja programu: „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

W roku szkolnym 2017/2018 Technikum nr 2 brało udział w ogólnopolskim programie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”.

Jego organizatorem jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego pt.: „Poprawa kompetencji pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia” finansowanego ze środków budżetu państwa w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015−2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach − „Bezpieczna+”.

W ramach tego programu w naszej szkole zostały przeprowadzone następujące inicjatywy:

 • Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego (13.03.2018r.), na który składały się spotkania Edukatora (przedstawiciela Stowarzyszenia „Miasta w Internecie”), pani Edyty Teter z:

– dyrektorem szkoły panią Iwoną Majewską;
– z uczniami i nauczycielami Szkoły, w ramach tzw. „apelu”;
– Edukatora z 3 grupami uczniów i przeprowadzenie warsztatów na temat cyberbezpieczeństwa;
– Edukatora z dyrekcją Szkoły, nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły, w trakcie Rady Pedagogicznej, podczas którego Edukator przedstawił tematykę cyberzagrożeń występującą wśród uczniów i uczennic oraz sposoby ich zapobiegania;
– Przeprowadzenie przez szkolnego koordynatora bezpieczeństwa cyfrowego – panią  Ewę Piotrowską wykładu dla rodziców „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”.

Na początku spotkania rodzice zostali zapoznani z korzyściami, jakie daje korzystanie z Internetu. Następnie przedstawione zostały podstawowe zagrożenia, na jakie narażona jest młodzież:

 • Kontakt z osobami obcymi w sieci Internet
 • Niewłaściwe dla rozwoju dzieci i młodzieży treści w Internecie
 • Wirusy i inne złośliwe oprogramowanie
 • Ergonomia korzystania z urządzeń cyfrowych
 • Naruszanie praw autorskich w Internecie
 • Nieprawdziwe lub błędne informacje w Internecie
 • Sexting
 • Cyberprzemoc
 • Bezpieczeństwo finansów w Internecie

W dalszej kolejności rodzice dowiedzieli się jak mogą przeciwdziałać tym zagrożeniom, a w razie wystąpienia ich jak pomóc dziecku.
Na zakończenie spotkania rodzice zostali zapoznani z ideą programu „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Dowiedzieli się, że nasza szkoła bierze w nim udział, oraz jakie działania zostaną podjęte w związku z tym w naszej szkole.

 • Przekazanie rodzicom materiałów w formie drukowanej mówiących o różnych formach cyberzagrożeń. Materiały przygotowane zostały przez Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”
 • Uczestnictwo w dwudniowym szkoleniu i uzyskanie tytułu Szkolnego Mentora Cyberbezpieczeństwa przez panią Ewę PiotrowskąNa zakończenie wszystkich działań szkoła otrzymała certyfikat.

Nasza szkoła przystąpiła również do ogólnopolskiego konkursu „Jesteśmy cyfrowobezpieczni”, w ramach którego zorganizowano  następujące zadania:

 • Przeprowadzenie przez nauczycieli lekcji wg scenariusza ze strony internetowej http://cyfrowobezpieczni.pl
 • nauczyciele języka polskiego: Prawa autorskie,
 • nauczyciele wychowawcy: Sexting i granice prywatności,
 • nauczyciel podstaw przedsiębiorczości: Bezpieczeństwo finansów,
 • nauczyciele informatyki: Świadome kształtowanie wizerunku w Internecie, Przeciwdziałanie, Cyberprzemocy, Wiarygodność w sieci
 • Opracowanie wraz uczniami i wprowadzenie w szkole zarządzeniem dyrektora, zbioru zasad bezpiecznego korzystania z Internetu tzw. Szkolnych Zasad Bezpieczeństwa w Internecie i wywieszenie ich w pracowniach informatycznych i w ICIM w bibliotece szkolnej.
 • Opracowanie przez nauczycieli nowych scenariuszy lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa cyfrowego
 • Zaproszenie trzech innych szkół do udziału w projekcie „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”:
 • Zorganizowanie spotkania z policjantem nt. „Bezpieczeństwo w sieci”, w którym wzięli udział uczniowie technikum i szkoły policealnej
 • Opracowanie na Facebooku fanpage „Cyfrowobezpieczna Wyścigowa” promującego bezpieczne wykorzystanie Internetu
 • Ukończenie przez 7 nauczycieli kursu e-learningowego „Jak zapewnić uczniowi bezpieczeństwo w sieci?”
 • Przeprowadzenie wykładu „Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży” dla uczestników III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Gastronomicznej
 • Stworzenie strony internetowej prezentującej wszystkie działania związane z cyfrowym bezpieczeństwem, realizowanymi w szkole w roku szkolnym 2017/2018 – Cyfrowobezpieczna Wyścigowa http://soswlublin.pl/wyscigowa/projekt/cyberbezpieczni
 • Realizacja filmu przedstawiającego przebieg turnieju FIFA w naszej szkole. W materiale zawarte są również informacje o tym, jaki wpływ mają gry komputerowe na rozwój młodego człowieka. Film został opublikowany na stronie internetowej Cyfrowobezpieczna Wyścigowa http://soswlublin.pl/wyscigowa/projekt/cyberbezpieczni
 • Organizacja „Szkolnego Konkursu na plakat z cyberbezpieczeństwa”
 • Organizacja “Szkolnego Konkursu Informatycznego Cyfrowobezpieczna Wyścigowa”
 • Organizacja szkolnego konkursu „Bądź cyfrowobezpieczny”
 • Zorganizowanie wystawy plakatów promujących cyberbezpieczeństwo dla całej społeczności szkolnej

Dyplom

Ewa Piotrowska