Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Z radością informujemy, że nasze
XVII Liceum Ogólnolształcące otrzymało wsparcie finansowe
z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów
przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w ramach

„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 3.

Koordynatorem programu jest nauczyciel bibliotekarz – Anna Sotirow.

Zadania projektowe:

Narodowe Czytanie 2018 w bibliotece szkolnej

Pierwszy krok w bibliotece szkolnej

Dzień głośnego czytania

Nowości w bibliotece szkolnej

 

Metryka
Autor tekstu: Anna Sotirow
Opracowanie red.: Anna Sotirow, Elżbieta Czyżewska
Publikacja: Elżbieta Czyżewska